19.11.2019

Het ABVV schuift 10 pistes naar voor om onze sociale zekerheid te verankeren, verbeteren en verdiepen. We verbreden de financieringsbasis met oog op ‘de sociale zekerheid van morgen’.

02.05.2019

Naar maandelijkse gewoonte pakt de RVA uit met cijfers over de daling van het aantal werklozen.

02.04.2019

De sociale gesprekspartners in de NAR hebben gisteren – maandag 1 april – afspraken gemaakt om de welvaartsenveloppe en een aantal cao’s om te zetten in teksten.

29.03.2019

Het Federaal comité van het ABVV heeft zich dinsdag uitgesproken over het ontwerp van interprofessioneel akkoord. Dat ontwerp bevatte een aantal positieve zaken zoals enkele verbeteringen voor de eindeloopbaanregelingen SWT en landingsbanen.

26.03.2019

Het ontwerp IPA biedt onvoldoende antwoord op de legitieme vragen van de werknemers voor meer koopkracht en betere arbeidsvoorwaarden, zeker voor de werknemers met de laagste lonen.

20.02.2019

Met het oog op een toenemende precariteit, de groeiende armoede en groter wordende ongelijkheden, legt het ABVV een reeks projecten en concrete, vernieuwende voorstellen nu al op de tafel van de volgende regering.

28.01.2019

Het ABVV stelt vast dat de regering de minimumpensioenen op 1 maart verhoogt, maar dat deze verhoging enkel ten goede komt van werknemers met 45 jaar loopbaan.

22.01.2019

De vakbonden hebben beslist om te protesteren. Er komt een nationale staking in zo veel mogelijk bedrijven op woensdag 13 februari.