Geleidelijke heropstart – ABVV focust op veiligheid werknemers en rol sociaal overleg

De gids voor de geleidelijke afbouw van de afzonderingsmaatregelen is een referentiewerk dat moet beschouwd worden als een minimumstandaard. Sociale overlegorganen moeten betrokken worden en de inspecties moeten hun rol kunnen spelen.

Voorstel Muylle te beperkt voor combo-ouders

Deze groep heeft het inderdaad zwaar en het is goed dat er nu een signaal komt, maar niet alleen bij hen staat de boog op springen.

Sociale bescherming lijdt ook onder coronacrisis

De vakbonden eisen dat er evenwicht komt in het crisisbeleid, met respect voor de bijkomende vragen van werknemers naar bescherming tegen gezondheidsrisico’s en naar adequate sociale bescherming.

ABVV - ACV - ACLVB - HVW: Uitkering tijdelijke werkloosheid: uitbetalingsinstellingen betalen pas als het dossier volledig is

Om een uitkering tijdelijke werkloosheid te kunnen uitbetalen, moeten de uitbetalingsinstellingen een volledig dossier hebben: een aanvraag van de werknemer, maar ook een aangifte van de werkgever.

Stop misbruik: Gewaarborgd loon in geval van ziekte is een fundamenteel recht voor werknemers

ACV, ABVV en ACLVB worden meer en meer aangesproken door werknemers die niet kunnen werken wegens ziekte en die door hun werkgever toch niet het gewaarborgd loon worden betaald.

Tijdelijke werkloosheid: vereenvoudigd, niet automatisch

De aanvraagprocedure voor tijdelijke werkloosheid wegens overmacht is vereenvoudigd en versneld, maar verloopt niet automatisch. De werkgever moet nog altijd aangifte doen. En de werknemer moet een uitbetalingsinstelling kiezen.

Volmachten voor volksgezondheid, niet om te tornen aan sociale wetgeving

De bijzondere machten mogen alleen betrekking hebben op de beheersing van de crisis in functie van de volksgezondheid. Ze mogen absoluut geen open deur zijn om te tornen aan de sociale wetgeving

Volg onze buurlanden en trek de uitkeringen voor tijdelijk werklozen op van 70 naar 80%

De regering neemt een aantal maatregelen die de inkomenspositie verbetert van werknemers die tijdelijk werkloos worden. Maar het werk is niet af. Het ABVV wil dat we onze buurlanden volgen en de uitkeringen optrekken van 70 naar 80%.

Nood aan bijkomende maatregelen om werknemers nog beter te beschermen tijdens coronacrisis

Het ABVV vraagt met aandrang extra maatregelen om werknemers nog beter te beschermen tijdens de coronacrisis. Het is absoluut noodzakelijk dat buitengewone maatregelen worden genomen om het inkomen van werknemers zoveel mogelijk te garanderen.