Thierry Bodson kandidaat als voorzitter ABVV

Het federaal bureau van het ABVV van 9 juni stelde vast dat Robert Vertenueil zijn mandaat als voorzitter ter beschikking stelde en stemde in met de opvolgingsprocedure conform de statuten van het ABVV.

Sociale actie met respect voor gezondheidsmaatregelen kan en moet kunnen

De 1.500 werknemers van Swissport en hun families beleven zware tijden

ABVV kiest binnenkort een nieuwe Voorzitter

Het proces van verkiezingen voor een nieuwe voorzitter dient te worden gestart.

Creëer een veilige werkomgeving in plaats van werknemers onnodig te testen

Het is verbijsterend dat het kabinet van mevrouw De Block van oordeel is dat een bedrijf keel- en neustesten kan aanbieden aan het personeel en daarvoor een contract kan afsluiten met klinische laboratoria. Op deze manier wordt een onwettig parallel circuit gecreëerd met de arbeidsgeneeskunde.

ABVV verzet zich tegen het rechtsliberaal-patronaal offensief

We roepen op tot respect en gezond verstand. We stellen voor om de oude recepten uit het verleden los te laten, die zijn immers al inefficiënt en gevaarlijk gebleken voor onze solidariteits- en beschermingssystemen.

Meerderheid experten Hoge Raad Financiën pleit voor meerwaardebelasting

Het rapport van de Hoge Raad voor Financiën over de hervorming van de personenbelasting bevat een heel aantal elementen van rechtvaardige fiscaliteit die het ABVV naar voren schuift in het licht van een eerlijke tax shift naar kapitaal en vermogen.

Het ABVV stelt vast dat de heropstart niet overal probleemloos verloopt

Het ABVV stelt vast dat sommige werkgevers het nalaten om de nodige maatregelen te treffen die de veiligheid en de gezondheid van hun werknemers moeten waarborgen.

Geen 327.499 maar wel 491.588 werklozen in maart 2020

Het ABVV wijst erop dat een bijzonder kwetsbare groep werkzoekenden niet wordt meegeteld in de RVA-cijfers. Daarnaast zijn er in deze periode ook uitzonderlijk veel tijdelijk werklozen en we verwachten dat de groep volledig werklozen nog zal groeien.

Grote ABVV-enquête over coronavirus en werk

De coronacrisis heeft een zware impact op werknemers, zowel tijdelijk werklozen als werknemers die aan het werk blijven. Het ABVV eist een sociaal noodplan voor een veilige werkhervatting en meer zekerheid voor de toekomst.

ABVV vraagt verhoogde uitkeringen opdat corona-ouderschapsverlof voor iedereen een effectieve optie wordt

Het ABVV dringt aan op verhoogde uitkeringen zodat het recht op corona-ouderschapsverlof ook financieel toegankelijk wordt voor iedereen.