Overheidsinvesteringen helpen ons uit de coronacrisis

woensdag, 09 September 2020
Nieuws

Vakbonden en werkgevers vragen de politiek het budget voor openbare investeringen te verdubbelen. Deze investeringen kunnen dan dienen voor nieuwe wegen en fietspaden, beter openbaar vervoer, digitale geletterdheid en isolatie van schoolgebouwen en sociale woningen.

Voor de realisatie van al die projecten zullen werkkrachten nodig zijn. Een stijgend aantal jobs betekent ook meer inkomens, die dan weer zullen consumeren. Meer jobs betekent ook een versterking van de sociale zekerheid. Zo kunnen we ons land uit de crisis trekken.

Nu investeren, later renderen

De werkgevers en de vakbonden zijn overeen gekomen om samen een signaal te geven aan de federale regering (onderhandelaars) om werk te maken van een post-corona herstelbeleid. Gisteren kwam er een gemeenschappelijke verklaring van de sociale gesprekspartners in de Groep van 10, aan de premier en aan de 7 partijvoorzitters die momenteel onderhandelen over een federale regering.

“We moeten samen werk maken van de toekomst’, stelt algemeen secretaris Miranda Ulens. “Dat doe je door samen te bouwen, samen te investeren – letterlijk –  samen een gemeenschappelijke visie te ontwikkelen waar we naartoe moeten na corona. Daarom dienen de voorstellen van de Groep van 10, waar wij met het ABVV deel van uitmaken, als een goed vertrekpunt.”

Met en voor werknemers

Het is voor de sociale gesprekspartners belangrijk om de economie en de samenleving niet opnieuw stil te leggen. Een belangrijke rol in een mogelijk herstelplan zal weggelegd zijn voor publieke investeringen. Die moeten drastisch omhoog. Dat gaat dan over mobiliteit, energie, digitalisering, kortom, investeringen waar we als samenleving mee gebaat zijn. Zo moeten de overheden investeren in betere verkeersinfrastructuur en beter openbaar vervoer. Het energieverbruik kan verbeterd worden en overheidsgebouwen, scholen en sociale woningen beter geïsoleerd. Een globale aanpak van digitalisering is nodig, zeker op vlak van opleidingen en arbeidsmarkt.

De sociale gesprekspartners moeten op alle niveaus worden betrokken bij het corona- en het herstelbeleid. De Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk maakte hier ook al een punt van, maar tot vandaag is dit onvoldoende het geval. Het coronabeleid kan niet zomaar even topdown worden opgelegd. Alle sociale gesprekspartners, en niet alleen de werkgevers, horen deel uit te maken van de verschillende adviesorganen omtrent (post)corona.

De werknemers zijn toch sowieso betrokken partij?