Werknemers bundelen krachten tegen de oorlog in Oekraïne

vrijdag, 25 Februari 2022
Nieuws

Het ABVV veroordeelt de Russische militaire aanval in Oekraïne en roept op tot een onmiddellijke stopzetting van de vijandelijkheden.

 

De socialistische vakbond betuigt zijn solidariteit met het Oekraïense volk en de Oekraïense werknemers en vakbonden. Samen met de internationale vakbeweging steunt het ABVV iedereen in Rusland en de regio die zich publiekelijk uitspreekt tegen de militaire interventie. Het is de plicht van de vakbonden in de regio om samen te werken teneinde een vreedzame oplossing van het conflict te vergemakkelijken en een gemeenschappelijke toekomst voor iedereen te waarborgen, zonder geweld of oorlog. Dat in ieders belang: de Oekraïners, die in de eerste plaats worden geconfronteerd met de verwoestingen van een oorlog, maar ook de Russische burgers, die de sociale gevolgen van rampzalige politieke keuzes van hun leiders en de economische sancties moeten ondergaan.

 

De internationale gemeenschap en de Europese Unie moeten alle politieke en diplomatieke middelen inzetten voor een de-escalatie van het conflict. Het is hun plicht een vredesproces op gang te brengen met respect voor de democratie, de mensenrechten en internationale verdragen.

 

Het ABVV zal deelnemen aan elk initiatief van de vredesbeweging in België en roept de Belgische regering nu al op om samen met de andere landen van de Europese Unie een humanitair beleid uit te werken om vluchtelingen op te vangen.