2017

ABVV vraagt ontslag staatssecretaris die mensenrechten schendt

Door vluchtelingen terug te sturen naar een dictatuur, schoffeert de staatssecretaris voor Asiel en Migratie zonder meer de mensenrechten. De eerste minister moet een krachtig gebaar stellen en deze onmenselijke staatssecretaris ontslaan.

Verhef je stem tegen sociale dumping!

Vakbonden hebben een plan ontwikkeld om de oprichting van de 'Europese Arbeids Authoriteit' ten dienste te stellen van de werknemers.

Bijschaving akkoord rond bijklussen biedt geen soelaas voor kwetsbare mensen

Afgelopen week raakte de federale regering het eens over het onbelast bijklussen uit haar zomerakkoord. Het netwerk tegen armoede doet enkele onthutsende vaststellingen in dit persbericht. Ook het ABVV onderschijft dit.

Waarom 500 euro onbelast bijverdienen een sociale ramp kan worden

Het brede platform tegen het gratis bijklussen aan federale regering met De Block, Van Overtveldt en Peeters.

Werkloos? Opgelet met je vakantiegeld in december

Ben je volledig werkloos en nam je nog geen vakantiedagen op? Dan loop je het risico in de maand december minder uitkering te krijgen.