Jouw ledenblad binnenkort online!

Vanaf 24 september vind je jouw ABVV-ledenblad online. Een nieuwe website en mobiele applicatie zien dan het levenslicht.

Uitkering geïndexeerd vanaf september

Door de toegenomen inflatie worden de uitkeringen vanaf september geïndexeerd.

De loonnormwet verplettert onze lonen. Waarom moet ze veranderen?

De loonnormwet is oneerlijk, onrechtvaardig en onverantwoord. Waarom? 1. Ze is niet aangepast aan de huidige sociaaleconomische realiteit. 2. Ze zorgt voor ongelijke verdeling van onze welvaart. 3. De vergelijking met onze buurlanden is niet objectief. 4. De sociale partners hebben geen verplichte norm nodig. 5. Ze blijft een dwangbuis voor de lonen. 6. Ze heeft averechtse effecten.

De loonnormwet verplettert onze lonen | Actie op 13 juli 2021

Actie op 13 juli 2021 om 11u aan station van Brussel-Centraal | Het ABVV aanvaardt niet langer het keurslijf dat de loonnormwet (de zogenaamde wet van 1996), onze lonen oplegt.

Uitzendkracht verliest geen vakantierechten door tijdelijke werkloosheid wegens overmacht-corona

Op 28 juni 2021 publiceerde de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie (RJV) een verduidelijking met betrekking tot de arbeiders-uitzendkrachten onder de FAQ op haar website. De verduidelijking kwam er nadat vragen waren gerezen over de toepassing van de gelijkstelling van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht-corona op de uitzendkrachten.