Klimaat en Milieu

Ontwapenen om te ontwikkelen

Actu Ontwapenen om te ontwikkelen

Samen met de vredesbewegingen vragen we een duidelijker en actiever engagement om de Amerikaanse kernwapens weg te halen uit België

Nucleaire rente objectief vastgelegd

Actu Nucleaire rente objectief vastgelegd

De energiewaakhond CREG heeft de omvang van de onterechte nucleaire winsten vastgelegd én voorgesteld om het hele bedrag bij de sector af te romen

Onterechte nucleaire winst komt de gemeenschap toe

Actu Onterechte nucleaire winst komt de gemeenschap toe

De onterecht gemaakte winst op de afgeschreven kerncentrales moet terugvloeien naar de gemeenschap en dienen om de elektriciteitsfactuur te verlichten

Werkgevers nemen hun verantwoordelijkheid niet op in het klimaatdebat

Actu Werkgevers nemen hun verantwoordelijkheid niet op in het klimaatdebat

Het VBO riep de regering op de toeslag voor de offshore windmolenparken vanaf 2011 in de federale "bijdrage" op te nemen. Een gevaarlijk voorstel

Hoopgevend klimaatakkoord herstelt vertrouwen

Actu Hoopgevend klimaatakkoord herstelt vertrouwen

De klimaattop te Cancun heeft concrete afspraken opgeleverd en herstelt zo het geschonden vertrouwen in globaal overleg