Protest tegen schijnverkiezingen Birma

Actu Protest tegen schijnverkiezingen Birma

Het ABVV protesteert tegen de schijnverkiezingen in Birma en de voortdurende schending van de mensen- en vakbondsrechten

Kenia: massaal banenverlies en schendingen van vakbondsrechten

Actu Kenia: massaal banenverlies en schendingen van vakbondsrechten

Het ABVV protesteert tegen het massaal ontslag van werknemers in de Keniaanse thee-industrie

Voor solidariteit en tegen nationalisme

Actu Voor solidariteit en tegen nationalisme

Het ABVV is niet tegen een nieuwe staatshervorming, op voorwaarde dat ze ten goede komt aan de werknemers én de solidariteit

Europees parlement stelt teleur

Actu Europees parlement stelt teleur

We betreuren dat een meerderheid in het Europees Parlement het voorstel van een Europese taks op financiële transacties verworpen heeft

ABVV in Bukavu: samen sterk met lokale vakbonden

Actu ABVV in Bukavu

Intensieve samenwerking met lokale vakbonden, in het kader van het slot van de Wereldvrouwenmars, leidt tot actieplan tegen geweld