Niemand blijft achter - brieven aan delegees

vrijdag, 05 April 2019
Nieuws

De Europese, federale en gewestelijke verkiezingen van 26 mei 2019 zullen bepalend worden voor de komende jaren. Het is meer dan ooit belangrijk om voor een omslag te zorgen in het politieke landschap.

We schreven 7 brieven aan onze delegees waarin we onze toekomstplannen uit de doeken doen.Want elk kantelmoment begint met hoop en ideeën. Hoop hebben we. Prachtige, haalbare ideeën ook. En die kunnen zich vertalen in zeer concrete maatregelen. Daarom deze brieven.

Want er borrelt wel wat. Scholieren en studenten die week in week uit op straat komen om een ambitieus klimaatbeleid te eisen. Een succesvolle nationale staking voor meer koopkracht in alle sectoren over heel het land met de drie vakbonden. Middenveldorganisaties die het besparingsbeleid mee aan de kaak stellen. De roep om een einde te maken aan het beleid dat geen greintje respect heeft voor mens en milieu, klonk opnieuw luider dan ooit.

We zijn in staat om mensen te overtuigen, want we hebben een prachtig programma, een eisenbundel waar iedereen beter van wordt, verkiezingsvoorstellen waarbij niemand achter blijft. Want dat is hét probleem: teveel mensen worden achtergelaten. Dat moet en kan anders.

Voor ons blijft niemand achter.