RSS http://www.abvv.be/ nl Waar staan we met de pensioenhervorming? http://www.abvv.be/%3Ca%20href%3D%22/waar-staan-we-met-de-pensioenhervorming%22%3E423310%3C/a%3E <p>Het ABVV wacht nog steeds op een akkoord over de pensioenhervorming. Deze hervorming is broodnodig om tegemoet te komen aan de bezorgdheid van de werknemers. Het ABVV vreest echter dat de voorziene maatregelen totaal geen rekening gaan houden met de realiteit op de werkvloer. Achter de begrotingscijfers zitten werknemers van vlees en bloed.</p> 11.07.2022 Waar staan we met de pensioenhervorming? http://www.abvv.be/Waar%20staan%20we%20met%20de%20pensioenhervorming Vakbonden roepen op ineffectieve sancties langdurig zieken te verwerpen http://www.abvv.be/%3Ca%20href%3D%22/index.php/vakbonden-roepen-op-ineffectieve-sancties-langdurig-zieken-te-verwerpen%22%3E423308%3C/a%3E <p>De drie vakbonden roepen parlementsleden in een brief op om het wetsontwerp betreffende de responsabilisering van de werknemers in het kader van de “Terug naar Werk-trajecten” te verwerpen.</p> 05.07.2022 Vakbonden roepen op ineffectieve sancties langdurig zieken te verwerpen http://www.abvv.be/Vakbonden%20roepen%20op%20ineffectieve%20sancties%20langdurig%20zieken%20te%20verwerpen Afloop van de vereenvoudigde procedure tijdelijke werkloosheid overmacht http://www.abvv.be/%3Ca%20href%3D%22/afloop-van-de-vereenvoudigde-procedure-tijdelijke-werkloosheid-overmacht%22%3E423307%3C/a%3E <p>De zogenaamde vereenvoudigde procedure die van toepassing was voor de tijdelijke werkloosheid ten gevolge van de coronapandemie of de oorlog in Oekraïne, eindigde op 30 juni 2022. Een aantal maatregelen blijft wel nog geldig tot 31 december 2022. Dit kan een grote invloed hebben op de uitkering die je vanaf augustus zal ontvangen. Wij zetten de belangrijkste wijzigingen voor jou op een rijtje.</p> 01.07.2022 Afloop van de vereenvoudigde procedure tijdelijke werkloosheid overmacht http://www.abvv.be/Afloop%20van%20de%20vereenvoudigde%20procedure%20tijdelijke%20werkloosheid%20overmacht Werkloos? Vermijd verrassingen en spreid je vakantiedagen http://www.abvv.be/%3Ca%20href%3D%22/werkloos-vermijd-verrassingen-en-spreid-je-vakantiedagen%22%3E394308%3C/a%3E <p>Om te vermijden dat je op het einde van het jaar fors minder uitkering ontvangt, spreid je best je vakantiedagen over de resterende maanden van dit jaar.</p> 30.06.2022 Werkloos? Vermijd verrassingen en spreid je vakantiedagen http://www.abvv.be/Werkloos?Vermijd_verrassingen_en_spreid_je_vakantiedagen= Bloedbad in Melilla: ABVV hekelt misdadig migratiebeleid http://www.abvv.be/%3Ca%20href%3D%22/bloedbad-melilla-abvv-hekelt-misdadig-migratiebeleid%22%3E423305%3C/a%3E <p>Op vrijdag 24 juni werden ten minste 37 migranten het slachtoffer van een barbaars migratiebeleid. Verstikt en verpletterd tegen de poorten van de Spaans-Marokkaanse grens, geslagen door de politie … Deze migranten, vooral uit Soedan en Zuid-Soedan, kwamen om het leven aan de poorten van Europa. Deze trieste tol wordt nog verergerd door de 46 migranten die maandag dood werden aangetroffen in een vrachtwagen in Texas.</p> 30.06.2022 Bloedbad in Melilla: ABVV hekelt misdadig migratiebeleid http://www.abvv.be/Bloedbad%20in%20Melilla%3A%20ABVV%20hekelt%20misdadig%20migratiebeleid Werknemersrechten wereldwijd begeven het http://www.abvv.be/%3Ca%20href%3D%22/werknemersrechten-wereldwijd-begeven-het%22%3E423304%3C/a%3E <p>Elk jaar publiceert het Internationaal Vakverbond (IVV) een ‘Global Rights Index’ die wereldwijd geldt als dé maatstaf voor de rechten van werknemers. Deze 9de editie van de Index rangschikt 148 landen volgens hun respect voor de rechten van werknemers, met een score voor elk land en opsommingen van de zwaarste of meest voorkomende inbreuken op deze rechten in het voorgaande jaar. Het is het enige wereldwijde overzicht dat er op dit vlak bestaat.</p> 30.06.2022 Werknemersrechten wereldwijd begeven het http://www.abvv.be/Werknemersrechten%C2%A0wereldwijd%20begeven%20het Keuzevrijheid van de vrouw is een fundamenteel mensenrecht http://www.abvv.be/%3Ca%20href%3D%22/keuzevrijheid-van-de-vrouw-een-fundamenteel-mensenrecht%22%3E423302%3C/a%3E <p>De vrijheid van de vrouw om over haar eigen lichaam te beslissen komt in de Verenigde Staten weer op losse schroeven te staan. Voor het ABVV is dit een zware inbreuk op de fundamentele rechten en vrijheden.</p> 27.06.2022 Keuzevrijheid van de vrouw is een fundamenteel mensenrecht http://www.abvv.be/Keuzevrijheid%20van%20de%20vrouw%20is%20een%20fundamenteel%20mensenrecht De economische toestand van België http://www.abvv.be/%3Ca%20href%3D%22/de-economische-toestand-van-belgie%22%3E423293%3C/a%3E <p>De laatste tijd lezen we weer regelmatig paniekverhalen over de economische situatie van België: de arbeidskosten swingen de pan uit, er komt een tsunami van faillissementen op ons af, de begroting en overheidsschuld ontsporen doordat we te veel uitgeven aan de sociale zekerheid, enzovoort. Het is duidelijk dat de werkgeversorganisaties in ons land er alles aan doen om die rampenverhalen gretig te verspreiden.</p> 16.06.2022 De economische toestand van België http://www.abvv.be/De%20economische%20toestand%20van%20Belgi%C3%AB Congres 2022: Internationaal Seminarie http://www.abvv.be/%3Ca%20href%3D%22/congres-2022-internationaal-seminarie%22%3E423291%3C/a%3E <p>In de zijlijnen van het 4-jaarlijkse congres organiseerde het Instituut voor Internationale Vakbondssamenwerking van het ABVV (ISVI) op 1 juni een dag met internationale seminaries. Het programma omvatte besprekingen met onze Belgische en internationale partners over de "zorgplicht" en de vakbondsvrijheden.</p> 10.06.2022 Congres 2022: Internationaal Seminarie http://www.abvv.be/Congres%202022%3A%20Internationaal%20Seminarie ABVV-congres: 10 werven voor de toekomst http://www.abvv.be/%3Ca%20href%3D%22/abvv-congres-10-werven-voor-de-toekomst%22%3E423289%3C/a%3E <p>We herbronnen ons met tussenkomsten van de werkvloer tot en met internationale organisaties, halen de banden met onze kameraden opnieuw aan en weten waarheen onze koers voor de komende vier jaar zal voeren.  Het ABVV heeft haar toekomstplan uitgeschreven.</p> 03.06.2022 ABVV-congres: 10 werven voor de toekomst http://www.abvv.be/ABVV-congres%3A%2010%20werven%20voor%20de%20toekomst ABVV-congres: getuigenissen van op de werkvloer http://www.abvv.be/%3Ca%20href%3D%22/abvv-congres-getuigenissen-van-op-de-werkvloer%22%3E423288%3C/a%3E <p>Tijdens dag 1 van het ABVV-congres komen delegees vanuit alle sectoren aan het woord. Ze getuigen over koopkracht, werkomstandigheden, openbare diensten en nog veel meer. Daarnaast zetten we de krijtlijnen uit voor de komende vier jaar.</p> 02.06.2022 ABVV-congres: getuigenissen van op de werkvloer http://www.abvv.be/ABVV-congres%3A%20getuigenissen%20van%20op%20de%20werkvloer ABVV-congres: voor meer solidariteit en gelijkheid na corona http://www.abvv.be/%3Ca%20href%3D%22/abvv-congres-voor-meer-solidariteit-en-gelijkheid-na-corona%22%3E423283%3C/a%3E <p>Tijdens het ABVV-congres van 2 tot 3 juni blikken we terug en zetten we de koers uit voor de komende vier jaar. We halen de banden met onze internationale kameraden aan en (her)verkiezen ons federaal secretariaat.</p> 01.06.2022 ABVV-congres: voor meer solidariteit en gelijkheid na corona http://www.abvv.be/ABVV-congres%3A%20voor%20meer%20solidariteit%20en%20gelijkheid%20na%20corona Solidair met de overheidsvakbonden http://www.abvv.be/%3Ca%20href%3D%22/index.php/solidair-met-de-overheidsvakbonden%22%3E423277%3C/a%3E <p>Respect voor onze openbare diensten, respect voor onze ambtenaren. Want de openbare diensten, dat zijn wij allemaal. Dat ben jij die met de trein reist, dat is de ondernemer die gebruik maakt van het wegennet, dat is de ouder die zijn kinderen afzet aan de schoolpoort…</p> 31.05.2022 Solidair met de overheidsvakbonden http://www.abvv.be/Solidair%20met%20de%20overheidsvakbonden Arbeidsdeal moet worden bijgestuurd http://www.abvv.be/%3Ca%20href%3D%22/arbeidsdeal-moet-worden-bijgestuurd%22%3E423271%3C/a%3E <p>Op dinsdag 17 mei bracht de Nationale Arbeidsraad een verdeeld advies uit over de ‘arbeidsdeal’ (de wet diverse bepalingen Werk). Het ABVV heeft de regeringsmaatregelen om de arbeidsorganisatie aan te passen grondig onderzocht. Hoewel we een aantal positieve maatregelen vaststellen - zoals de uitbreiding van het individueel recht op opleiding of het recht op ‘deconnectie’ - willen we dat het plan op een aantal punten grondig wordt bijgestuurd.</p> 19.05.2022 Arbeidsdeal moet worden bijgestuurd http://www.abvv.be/Arbeidsdeal%20moet%20worden%20bijgestuurd Voor meer loon, want alles is te duur! http://www.abvv.be/%3Ca%20href%3D%22/voor-meer-loon-want-alles-te-duur%22%3E423264%3C/a%3E <p>De prijzen voor gas, elektriciteit, mazout, benzine en diesel zijn enorm hoog. ACV, ABVV en ACLVB willen dat politici dit beseffen én de loonnormwet aanpassen. Tijd voor actie! Kom jij ook naar de betoging op 20 juni?</p> 13.05.2022 Voor meer loon, want alles is te duur! http://www.abvv.be/Voor%20meer%20loon%2C%20want%20alles%20is%20te%20duur%21 De terugkeer van langdurig zieken naar de werkvloer moet een vrijwillig en positief proces zijn http://www.abvv.be/%3Ca%20href%3D%22/de-terugkeer-van-langdurig-zieken-naar-de-werkvloer-moet-een-vrijwillig-en-positief-proces-zijn%22%3E423263%3C/a%3E <p>Voor het ABVV moet ingezet worden op een positieve aanpak en veel meer begeleiding op maat. Sancties passen daar niet in.</p> 11.05.2022 De terugkeer van langdurig zieken naar de werkvloer moet een vrijwillig en positief proces zijn http://www.abvv.be/De%20terugkeer%20van%20langdurig%20zieken%20naar%20de%20werkvloer%20moet%20een%20vrijwillig%20en%20positief%20proces%20zijn Boodschap 1 mei Miranda Ulens http://www.abvv.be/%3Ca%20href%3D%22/boodschap-1-mei-miranda-ulens%22%3E423258%3C/a%3E <h1>Koopkracht. Syndicale actie. Extreemrechts.</h1> <p> Beste vrienden, kameraden,</p> <p>welkom op onze 1ste mei.</p> <p>De Dag van de Arbeid. De dag van de werknemers.</p> 29.04.2022 Boodschap 1 mei Miranda Ulens http://www.abvv.be/Boodschap%201%20mei%20Miranda%20Ulens Maak van 8 mei een officiële feestdag http://www.abvv.be/%3Ca%20href%3D%22/maak-van-8-mei-een-officiele-feestdag%22%3E423244%3C/a%3E <p>Het ABVV maakt deel uit van de 8 meicoalitie en roept samen met tal van andere middenveldorganisaties en individuen op om van 8 mei opnieuw een officiële feestdag te maken.</p> 06.04.2022 Maak van 8 mei een officiële feestdag http://www.abvv.be/Maak%20van%208%20mei%20een%20offici%C3%ABle%20feestdag Het ABVV ondertekent samenwerkingsakkoord met Duitse vakbond DGB http://www.abvv.be/%3Ca%20href%3D%22/het-abvv-ondertekent-samenwerkingsakkoord-met-duitse-vakbond-dgb%22%3E423241%3C/a%3E <p>Op 31 maart 2022 ondertekenden ABVV-voorzitter Thierry Bodson en diens Duitse tegenhanger Reiner Hoffman een samenwerkingsovereenkomst tussen beide vakbonden. Een  samenwerking van solidariteit en dienstverlening is immers fundamenteel voor de uitbouw van sterke vakbonden voor een sociaal en vreedzaam Europa.</p> 05.04.2022 Het ABVV ondertekent samenwerkingsakkoord met Duitse vakbond DGB http://www.abvv.be/Het%20ABVV%20ondertekent%20samenwerkingsakkoord%20met%20Duitse%20vakbond%20DGB Hogere minimumlonen op 1 april http://www.abvv.be/%3Ca%20href%3D%22/hogere-minimumlonen-op-1-april%22%3E423238%3C/a%3E <p>Nee, het is geen grap, maar het resultaat van vastberaden onderhandelen: op 1 april stijgt het interprofessioneel minimumloon met 80,95 euro tot 1.806,16 euro bruto/maand. Deze verhoging is een essentiële eerste stap in onze strijd voor een minimumloon van 14 euro/uur of 2.300 euro bruto/maand.</p> 01.04.2022 Hogere minimumlonen op 1 april http://www.abvv.be/Hogere%20minimumlonen%20op%201%20april Omhoog met de lonen http://www.abvv.be/%3Ca%20href%3D%22/omhoog-met-de-lonen-0%22%3E423235%3C/a%3E <p>Energiefacturen, prijzen aan de pomp, rekeningen aan de winkelkassa… Het wordt allemaal te veel. We hebben dringend ademruimte nodig. Het ABVV lanceert een campagne met als slogan ‘omhoog met de lonen’. In de loop van de komende weken en maanden gaan we de boer op met maar 1 doel voor ogen: meer koopkracht.</p> 28.03.2022 Omhoog met de lonen http://www.abvv.be/Omhoog%20met%20de%20lonen Werknemers in onderaanneming = volwaardige werknemers! http://www.abvv.be/%3Ca%20href%3D%22/werknemers-onderaanneming-volwaardige-werknemers%22%3E423226%3C/a%3E <p>Elk jaar organiseert het ABVV een actiedag tegen sociale dumping. Op maandag 28 maart 2022 stellen we het belang van de hoofdelijke aansprakelijkheid binnen de onderaannemingsketen centraal. Om het belang van de strijd tegen sociale dumping en onze keuze om de nadruk te leggen op de hoofdelijke aansprakelijkheid van de ondernemingen goed te begrijpen, lijkt het ons essentieel om even enkele basisprincipes te herhalen.</p> 18.03.2022 Werknemers in onderaanneming = volwaardige werknemers! http://www.abvv.be/Werknemers%20in%20onderaanneming%20%3D%20volwaardige%20werknemers%21 Oproep tot vrede http://www.abvv.be/%3Ca%20href%3D%22/oproep-tot-vrede%22%3E423225%3C/a%3E <p>Het ABVV veroordeelt de Russische militaire interventie in Oekraïne en roept op tot een onmiddellijke stopzetting van de vijandelijkheden. Wij wijzen elke militaire agressie af  en roepen op tot een onmiddellijk staakt-het-vuren.</p> 17.03.2022 Oproep tot vrede http://www.abvv.be/Oproep%20tot%20vrede Het wordt allemaal teveel http://www.abvv.be/%3Ca%20href%3D%22/het-wordt-allemaal-teveel%22%3E423222%3C/a%3E <p>Energiefacturen, prijzen aan de pomp, rekeningen aan de winkelkassa… Het wordt allemaal teveel. We hebben dringend ademruimte nodig. Het ABVV roept op tot een mobilisatie, 24 maart, 11u, Kunstberg (Centraal Station) te Brussel.</p> 16.03.2022 Het wordt allemaal teveel http://www.abvv.be/Het%20wordt%20allemaal%20teveel Solidariteit met de Oekraïense bevolking http://www.abvv.be/%3Ca%20href%3D%22/solidariteit-Oekra%25C3%25AFense-bevolking%22%3E423212%3C/a%3E <p>De oorlogssituatie in Oekraïne verslechtert elke dag. Het Europees (EVV) en het Internationaal Vakverbond (IVV), staan voortdurend in contact met de Oekraïense vakbondscollega’s om solidariteit en steun te verzekeren.</p> 09.03.2022 Solidariteit met de Oekraïense bevolking http://www.abvv.be/Solidariteit%20met%20de%20Oekra%C3%AFense%20bevolking Het sociaal tarief: hoe zit dat in elkaar? http://www.abvv.be/%3Ca%20href%3D%22/het-sociaal-tarief-hoe-zit-dat-elkaar%22%3E423211%3C/a%3E <p>De energieprijzen swingen de laatste maanden de pan uit en het einde is voorlopig nog niet in zicht. Controleer zeker of jij recht hebt op het sociaal tarief.</p> 03.03.2022 Het sociaal tarief: hoe zit dat in elkaar? http://www.abvv.be/Het%20sociaal%20tarief%3A%20hoe%20zit%20dat%20in%20elkaar SOLIDARITEIT // Alweer veroordeling ABVV-delegee http://www.abvv.be/%3Ca%20href%3D%22/solidariteit-alweer-veroordeling-abvv-delegee%22%3E423209%3C/a%3E <p>Zes maanden voorwaardelijke gevangenisstraf voor deelname aan een stakingspiket aan de gevangenis van Lantin (Luik).</p> 28.02.2022 SOLIDARITEIT // Alweer veroordeling ABVV-delegee http://www.abvv.be/SOLIDARITEIT%20//%20Alweer%20veroordeling%20ABVV-delegee%20 Werknemers bundelen krachten tegen de oorlog in Oekraïne http://www.abvv.be/%3Ca%20href%3D%22/oorlog-Ukra%25C3%25AFne%22%3E423208%3C/a%3E <p>Het ABVV veroordeelt de Russische militaire aanval in Oekraïne en roept op tot een onmiddellijke stopzetting van de vijandelijkheden.</p> 25.02.2022 Werknemers bundelen krachten tegen de oorlog in Oekraïne http://www.abvv.be/Werknemers%20bundelen%20krachten%20tegen%20de%20oorlog%20in%20Oekra%C3%AFne Een ‘arbeidsdeal’ zonder inspraak http://www.abvv.be/%3Ca%20href%3D%22/een-arbeidsdeal-zonder-inspraak%22%3E423206%3C/a%3E <p>Op basis van de beschikbare informatie maakt het ABVV haar analyse van het akkoord over de hervorming van de arbeidsmarkt, de zogenaamde arbeidsdeal.</p> 24.02.2022 Een ‘arbeidsdeal’ zonder inspraak http://www.abvv.be/Een%20%E2%80%98arbeidsdeal%E2%80%99%20zonder%20inspraak Petitie tegen bedrijven die illegale nederzettingen in Palestina helpen http://www.abvv.be/%3Ca%20href%3D%22/petitie-tegen-bedrijven-die-illegale-nederzettingen-palestina-helpen%22%3E423193%3C/a%3E <p>Het Internationaal Vakverbond, waarvan het ABVV lid is, vraagt met een petitie dat de databank wordt geüpdatet van bedrijven die actief zijn in de Israëlische nederzettingen op Palestijns gebied.</p> 15.02.2022 Petitie tegen bedrijven die illegale nederzettingen in Palestina helpen http://www.abvv.be/Petitie%20tegen%20bedrijven%20die%20illegale%20nederzettingen%20in%20Palestina%20helpen