Manifestatie voor een genderneutrale pensioenhervorming

maandag, 28 November 2022
Nieuws

De federale regering besliste in juli om het minimumpensioen te koppelen aan een bijkomende voorwaarde van 20 jaar ‘effectieve tewerkstelling’. Dit betekent dat één op zeven van de huidige vrouwelijke rechthebbenden gemiddeld €440 per jaar zal verliezen. Vakbonden en vrouwenorganisaties eisen een grondige bijsturing om de negatieve impact op de vrouwenpensioenen te neutraliseren.

 

Werknemers en zelfstandigen hebben momenteel recht op 30/45-sten van het minimumpensioen na 30 jaar loopbaan, gelijkgestelde periodes tellen daarbij integraal mee.

De federale regering besliste deze zomer om een bijkomende voorwaarde van 20 jaar ‘effectieve tewerkstelling’ (uitgedrukt in dagen) in te voeren. Enkel de gelijkgestelde periodes voor moederschapsrust, borstvoedingsverlof, palliatief verlof en inactiviteit door handicap tellen daarbij als effectieve tewerkstelling.

Vakbonden en vrouwenorganisaties maken zich grote zorgen over de impact van de hervorming voor de pensioenrechten van laagbetaalde vrouwen. De pensioenkloof tussen mannen en vrouwen wordt groter. Bijna één op zeven van de toekomstige vrouwelijke rechthebbenden op een minimumpensioen verliest zo gemiddeld €440 pensioen per jaar.

Vakbonden en vrouwenorganisaties eisen een grondige bijsturing van de extra tewerkstellingsvoorwaarde. Het federaal regeerakkoord stelt immers dat de pensioenhervorming ‘rekening moet houden met ongelijkheden tussen mannen en vrouwen’.

Selena Carbonero Fernandez, federaal secretaris ABVV: “Er zijn andere oplossing voor de stijgende pensioenkosten, te beginnen met een verruiming van de bijdragebasis aan onze sociale zekerheid door bijvoorbeeld een belasting op kapitaal. Dit is daarentegen een frontale aanval op de gelijkgestelde periodes, die nochtans een essentieel instrument zijn om de pensioenkloof tussen vrouwen en mannen weg te werken. Deze besparingen duwen de deeltijdse werkneemsters in de precariteit. Gisteren kwamen we in Brussel op straat tegen geweld tegen vrouwen. Dat houdt alle vormen van geweld in, ook economisch.”  

“Besparen met 25 miljoen euro is een druppel in de oceaan van pensioenen, maar een catastrofe voor diegenen die 440 euro per maand kunnen kwijtspelen.”

Het ABVV vraagt om een hervorming die inderdaad de gelijkheid bevordert en de pensioenkloof wegwerkt. Dit betekent onder andere ouderschapsverlof, tijdskrediet, geboorteverlof, deeltijds werk met behoud van rechten en IGU (inkomensgarantie-uitkering) te beschouwen als effectieve tewerkstelling om zo de pensioenkloof te verminderen.

 

Hier vind je meer artikels over de gelijkheid vrouwen en mannen.