Manifestatie 'Stop racisme'

24 Maart 2019, 14:00
Inhoudstype
Agenda
Description

We zijn allemaal verschillend en dat is maar goed ook. Toch moeten we gelijke rechten hebben. Want ongelijkheid verdeelt. In de samenleving, maar ook op de werkvloer. Zondag 24 maart manifesteren we mee voor een concrete aanpak van discriminatie, voor een gelijke behandeling van alle burgers en tegen racisme. 

Vind jij dit normaal?

 • Besnik zou graag een appartement huren. Als hij contact heeft met de verhuurder, is het pand al verhuurd. Belt hij even later en zegt hij dat hij Bert heet, mag hij plots langskomen. 
 • Nabila zoekt een job, maar haar afkomst is een struikelblok. Ongeveer 55% van de werkzoekende Belgen met een migratieachtergrond heeft na een jaar solliciteren nog altijd geen job, terwijl de helft van de Belgen na zes maanden werk vindt.
 • Teresa, een meisje van 8 jaar, is hier geboren en opgegroeid. Nu zit ze opgesloten in afwachting van haar uitzetting naar een land waar ze nooit is geweest.

Racisme en discriminatie hebben een vernietigende impact op het leven van mensen en op onze samenleving.

Manifestatie

De tweede editie van de nationale betoging tegen racisme wordt georganiseerd door een breed front van antiracisme-organisaties en krijgt steun van een waaier aan middenveldorganisaties, waaronder de vakbonden.

Wij betogen:

 1. Voor betere inspectie, positieve acties en meer praktijktesten om discriminatie aan te pakken.
 2. Voor een waardige en kwaliteitsvolle opvang van vluchtelingen en een regularisatie op basis van duidelijke criteria.
 3. Voor het stoppen van discriminatie op basis van tekenen van levensbeschouwelijke of religieuze overtuigingen die gelijke toegang tot werk en diensten verhinderen.
 4. Voor een gelijke behandeling van alle burgers. Verschillende artikels van de nieuwe Vreemdelingenwet volgen dit principe niet.
 5. Voor het proactief en sanctionerend optreden tegen etnische profilering door veiligheidsdiensten.
 6. Voor het doortrekken van de dekolonisering in musea, leerplannen en openbare plaatsen. Het koloniale verleden van België heeft nog steeds een negatieve invloed op onze beeldvorming.

Praktisch

 • Zondag 24 maart 2019
 • Start om 14u aan het Noordstation in Brussel 
 • Toon je interesse of aanwezigheid en nodig vrienden uit via het Facebook-evenement
Map address

Links en downloads