Actie in gemeenschappelijk vakbondsfront // De loonnormwet: de strijd gaat door!

15 Februari 2022, 10:00
Inhoudstype
Agenda
Description

Dinsdag 15 februari zullen we van 10u tot 12u op het Muntplein te Brussel in gemeenschappelijk vakbondsfront de politieke vertegenwoordigers herinneren aan onze legitieme eisen voor vrije loononderhandelingen.

loonnormwet de strijd gaat door

Echte loonsonderhandelingen worden vandaag onmogelijk gemaakt door de fameuze Wet van ‘96, die zogezegd het concurrentievermogen en de werkgelegenheid bevordert. Dankzij deze wet komt er slechts een miserabele 0,4% loonsverhoging over de komende twee jaar, zelfs al heeft het bedrijf of de sector waarin je werkt woekerwinsten gemaakt. 

Een dergelijk onrechtvaardige wet, die op ieders loon weegt en armoede creëert, moet grondig worden hervormd. Dat is dan ook het doel van de petitie van ons burgerinitiatief, om zo onze parlementariërs te dwingen over deze wet te debatteren. 

Dit zijn onze eisen: 

  • Het recht om vrij te onderhandelen over onze brutolonen op alle niveaus (interprofessioneel-, sectoraal-, bedrijfsniveau).
  • Opnieuw naar een vrij onderhandelde indicatieve marge in plaats van een wettelijk opgelegd keurslijf.
  • Het volledig behoud van de automatische indexering van lonen