Landingsbaan op 55: nu of nooit voor sommige werknemers

donderdag, 13 December 2018
Nieuws

Wil je tussen je 55ste en 60ste minder werken door tijdskrediet te nemen, dan moet je nu de aanvraag indienen want vanaf 2019 heb je pas op 60 jaar recht op een RVA-uitkering. Voldoe je dit jaar aan de voorwaarden laat je tijdskrediet dan ook nog dit jaar ingaan, dan ben je absoluut zeker. Voldoe je later aan de voorwaarden, doe dan toch al je aanvraag, want na 31 december 2018 is het onherroepelijk te laat.

Een landingsbaan (‘tijdskrediet eindeloopbaan’, halftijds of 1/5de onderbreken ) is voor veel oudere werknemers nog de enige manier om aan de slag te kunnen blijven. Zeker naarmate het optrekken van de voorwaarden voor pensioen, vervroegd pensioen en werkloosheid met bedrijfstoeslag zich laten voelen.

Blind voor die realiteit en zonder oog voor de vooruitzichten van 55-plussers, heeft de regering de leeftijd voor een RVA-uitkering bij landingsbanen opgetrokken van 55 naar 60 jaar.

Tot nu toe konden we een groep van werknemers hiervan vrijwaren omdat we hierover afspraken gemaakt hadden met de werkgevers. De regering heeft die echter van tafel geschoven.

Vanaf januari 2019 heeft deze groep werknemers, van wie het eigenlijk evident is dat ze moeilijk na hun 55 jaar nog voltijds aan de slag blijven, geen recht meer op een RVA-uitkering wanneer ze op 55 jaar een landingsbaan opnemen.

Het gaat om werknemers met:

  • ofwel een zwaar beroep (= 7 jaar in de laatste 15 jaar of 5 jaar in de laatste 10 jaar wisselende ploegen, of onderbroken uurroosters of nachtarbeid);
  • ofwel een lange loopbaan (35 jaar);
  • ofwel 20 jaar nachtarbeid;
  • ofwel werkzaam in de bouw met een medisch attest;
  • ofwel tewerkgesteld in een onderneming erkend in herstructurering of in moeilijkheden.

Er zijn twee uitzonderingen voorzien.

  • Wie dit jaar in een landingsbaan stapt, kan alsnog een RVA-uitkering ontvangen. Je moet dan wel ten laatste op 31 december 2018 aan alle voorwaarden voldoen (leeftijd en anciënniteit), met je werkgever overeenkomen dat de termijn van kennisgeving wordt ingekort (normaal moet dat 3 of 6 maanden op voorhand) en zo snel mogelijk je aanvraag indienen bij de RVA. Dit moet ten laatste 2 maanden nadat je tijdskrediet ingaat.
  • Wie vóór 31 december 2018 zijn werkgever informeert en de landingsbaan pas laat ingaan in 2019, bijvoorbeeld omdat je pas dan aan de voorwaarde voldoet, kan misschien nog een uitkering krijgen. Dit is onzeker want hiervoor moeten vakbonden en werkgevers afspraken maken (kadercao). De onderhandelingen hierover moeten nog plaatsvinden. Het is dus niet zeker, maar wil je nog kans maken, breng je werkgever dan nu op de hoogte.

Het ABVV kan je hierbij helpen.

Spreek je delegee aan of informeer bij je ABVV-kantoor (gegevens zie www.abvv.be/contact). De voorwaarden, bedragen en alle praktische info vind je op www.rva.be, klik onder de hoofding ‘burgers’ op ‘loopbaanonderbreking-tijdskrediet’, ‘tijdskrediet privésector’ en dan ‘landingsbaan’(infoblad 161).