Laat je stem horen en eis méér ambitie om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5°C

dinsdag, 05 Oktober 2021
Nieuws

Wat een ironie! Op de vooravond van de klimaatmars te Brussel, lekt uit hoe een hoop grootverdieners alles in het werk stellen om niét bij te dragen aan de sociale zekerheid en hun geld wegsluist naar belastingparadijzen. Hoe kunnen we van iemand solidariteit met een beperkt, eindig ecosysteem verwachten, wanneer die persoon al geen solidariteit vertoont tegenover zijn medeburgers? 

Naast de Pandora papers hebben we ook de Pandora planeet: met zijn hebzucht en consumptiedrang heeft het ongeremde grootkapitalisme de doos van de klimaatopwarming geopend en iedereen in de problemen gebracht.  Dat is onaanvaardbaar, en daarom roepen we iedereen nogmaals op om deel te nemen aan de klimaatmars op zondag 10 oktober. Afspraak om 13u aan station Brussel-Noord!

Het ABVV vindt de klimaatsverandering één van de belangrijkste uitdagingen voor de mensheid. We zijn dan ook een begeesterd lid van de Klimaatcoalitie, de organisatoren van de klimaatmars komende zondag. We voelen immers de gevolgen van de klimaatverandering nu al, maar het zijn de meest kwetsbare mensen en landen die het eerst en hardst getroffen worden. Zij zijn nochtans het minst verantwoordelijk voor de uitstoot van CO2. Dat is onrechtvaardig. Daarom is het belangrijk dat politici oog hebben voor deze ongelijkheden en ze wegwerken met een solidair en eerlijk klimaatbeleid.

Daarom roepen we op om mee te gaan betogen komende zondag. Het klimaat ligt ons immers nauw aan het hart. Het is misschien wel de kern van onze boodschap; dat elke mens méér is dan zomaar een radertje dat bruto nationaal product moet opbrengen tot het versleten is en vervolgens zo goedkoop mogelijk vervangen dient te worden. Het menselijk welzijn gaat boven fiscaal winstbejag. Er zijn geen leefbare jobs op een dode planeet. Klimaat en leefmilieu zijn van immens belang en we moeten daar meer rekening mee houden, zowel dagelijks als op lange  termijn, zowel thuis als op de werkvloer én in de beslissingen die ons collectief welzijn aanbelangen.

In een open brief hebben we al lang geleden aangeklaagd dat mens en planeet hoe langer hoe meer uitgeput raken. De mens is niet alleen opgebrand, ook onze planeet wordt gestaag gefrituurd. Het is meer dan ooit belangrijk om dit een halt toe te roepen. Wat hier gebeurt, heeft een weerslag ergens anders, en omgekeerd. Daarom richten we ons niet alleen op het klimaat en de natuur, het hele systeem moet anders. Van landbouwbeleid tot internationale handel, het heeft allemaal met elkaar te maken. Onze ministers en regeringen moeten daarom over alle domeinen heen samenwerken en coherente beslissingen nemen die altijd de leefbaarheid van de planeet vooropstellen. Laten we de krachten bundelen voor meer politieke coherentie met massale investeringen in betaalbare, hernieuwbare energie en een stopzetting van het contraproductieve beleid dat onze afhankelijkheid van fossiele en nucleaire energie verlengt.

Daarom roept het ABVV iedereen op om zondag 10 oktober naar Brussel af te zakken en deel te nemen aan de klimaatmars. Na anderhalf jaar in ons kot schieten wij weer in actie. Dit is het moment! Wij gaan #BackToTheClimate. Wat eisen we? In het kort: méér ambitie om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5°C en een rechtvaardige transitie waarbij niemand achterblijft. Onze politici moeten de huidige doelstellingen opkrikken zodat ze in lijn liggen met wat klimaatwetenschappers vragen. Het geld en de middelen die daarvoor nodig zijn, kunnen en moeten ze op een juiste en eerlijke manier inzetten.

Daarom roept het ABVV onze beleidsvoerders op, om de lessen die we van de coronacrisis leren, niet verloren te laten gaan maar integendeel te gebruiken om onze maatschappij en heroplevende economie met een progressieve en duurzame New Deal te sturen in de richting van een just transition. Deze rechtvaardige overgang van een verterend, ongeremd kapitalisme naar een duurzame, klimaat neutrale economie moet gepaard gaan met sociale hervormingen, die ook solidair zijn met landen in het Zuiden. De organisatie van de economie moet anders. Meer inzetten op korte ketens. Meer werk maken van een circulaire economie. Meer investeren in opleiding en meer kansen geven aan wie het moeilijk heeft om werk te vinden. Het is tijd voor een geïntegreerde aanpak die onze samenleving, de gezinnen én werknemers ten goede komt.

Laat je stem horen en eis méér ambitie om de opwarming van de aarde te bepreken tot 1.5°C! Tot zondag, 13u, aan het station Brussel-Nood! Men zegge het voort!

Voor en na de klimaatmars: word klimaatkameraad!

PS: Wil je voor of na de mars ook al iets doen voor het klimaat en je eigen toekomst maken? Dat kan! Word klimaatkameraad en schiet in actie voor een beter klimaat; thuis, op school, op de werkvloer… De klimaatkameraden vormen een netwerk om zelf aan alternatieven te werken. Ons uitgangspunt is dat het systeem moet veranderen, niet het klimaat. De bestaande economie doet mens en milieu op de rand van een burn-out balanceren. Met een brave vergroening van de economie of een minimale beperking van de uitstoot van broeikasgassen zullen we er niet komen.

klimaatmars