Vrijdag 12 februari: Acties in de bedrijven voor een evenwichtig IPA, die naam waardig

12 Februari 2021, 00:00
Inhoudstype
Agenda
Description

Een loonmarge van 0,4% voor de komende twee jaar, dat is de werknemers in hun gezicht uitlachen! Maar niet zonder gevolgen. Het ABVV organiseert op 12 februari een actiedag in de bedrijven. 

 

Onze eisen

 

1. Een indicatieve loonmarge.

2. Een minimumloon van €14/uur of €2.300/maand.

3. Een verbetering van de eindeloopbaanstelsels

4. De onderhandelingen voor de welvaartsenveloppe - die ervoor moet zorgen dat de minimumuitkeringen gelijke tred houden met de evolutie van de lonen - moeten los van het IPA gebeuren.

 Hier vind je onze eisen

 

Actiedag op 12 februari

Het ABVV organiseert op 12 februari een actiedag in de bedrijven. Deze actiedag kan de vorm aannemen van werkonderbrekingen, personeelsvergaderingen, ...

Links en downloads