Stop de geheimdoenerij!

25 Februari 2020, 12:00
Inhoudstype
Agenda
Description

Het Europees Vakverbond zal op 25 februari met politiek straattheater oproepen voor een nieuwe EU-richtlijn. Deze moet er voor zorgen dat er op een open en transparante manier kan onderhandeld worden over loon. Dat is belangrijk voor het genderevenwicht en de strijd tegen de loonkloof. 

Deze EU-richtlijn, de Gender Pay Transparency, heeft een pak voordelen:

 • Zo moet er een verbod komen op geheimhoudingsclausules in contracten zodat werknemers hun loon kunnen bespreken.
 • Er moet een correcte evaluatie plaatsvinden opdat er een gelijk loon is voor gelijk werk.
 • Alle werkgevers zullen looninformatie moeten voorzien en jaarlijkse actieplannen voor loongelijkheid opstellen
 • Vakbonden kunnen mee onderhandelen met werkgevers om de loonkloof aan te pakken
 • Bij jobadvertenties moet het loonbereik worden opgenomen
 • Werkgevers kunnen zich niet langer verschuilen achter privacy, gegevensbescherming of administratieve lasten voor en zo transparantie vermijden
 • Het hele loonpakket wordt transparant inclusief voordelen, bonussen, pensioenen, vergoedingen ...
 • Sancties worden mogelijk

Praktisch

 • Dinsdag 25 februari van 12 tot 13 uur
 • Esplanade Wetstraat 175, Brussel
 • Facebook-evenement