Motie ABVV ter ondersteuning van de bezettingen van de universiteiten

donderdag, 30 mei 2024
Nieuws

De situatie in Gaza is onmenselijk. Volgens officiële cijfers zijn er al meer dan 35.000 dodelijke slachtoffers, waaronder 15.000 kinderen. Volgens de Verenigde Naties neemt Israël bewust burgers als doelwit, waaronder vrouwen en kinderen. Tegelijkertijd organiseert Israël, door de blokkade, hongersnood en een tekort aan medische apparatuur en geneesmiddelen; het conflict maakt ook veel slachtoffers onder medische en humanitaire hulpverleners en journalisten.

De Wereldbank en de VN schatten de schade aan de infrastructuur van Gaza op 18,5 miljard dollar, of 97% van het gecombineerde bnp van Gaza en de Westelijke Jordaanoever.

Sinds 7 oktober 2023 heeft de Palestijnse vakbeweging melding gemaakt van talrijke gevallen van geweld door kolonisten of gewelddadige arrestaties van Palestijnen die op weg waren naar hun werk in Israël of in de bezette gebieden op de Westelijke Jordaanoever, soms met de medeplichtigheid van werkgevers. Er wordt ook gemeld dat het verbod om in Israël te werken een inkomensverlies van 1 miljard dollar veroorzaakt voor Palestijnse gezinnen en een bijkomend verlies van 80.000 banen op de Westelijke Jordaanoever - bovenop de 350.000 werklozen. Deze oorlog tegen Gaza is een voortzetting van Israëls koloniale en bezettingspolitiek. 

De Belgische staat en de Belgische academische instellingen hebben een rol te spelen. Ze moeten duidelijk stelling nemen tegen de slachtingen en ijveren voor een staakt-het-vuren. Dit begint met het stopzetten van alle samenwerking met het Israëlische leger, academische instellingen en ondernemingen die medeplichtig zijn aan de bezettingspolitiek.

Sinds 17 april is er overal ter wereld een nooit geziene studentenbeweging op gang gekomen, via een bezetting eisen studenten concrete acties om respect voor de menselijke waardigheid en het internationaal recht af te dwingen, zowel op universiteiten als bij hun partners. Het is belangrijk om te wijzen op de rol die bepaalde Israëlische universiteiten spelen in de opleiding van soldaten en in de ontwikkeling van legertechnieken en militaire technologieën die apartheid en etnische zuivering mogelijk maken. Vandaag hebben universiteiten over de hele wereld meer dan ooit de plicht om niet medeplichtig te zijn aan de onophoudelijke bloedbaden. 

Wij, syndicalisten, verklaren ons solidair met het Palestijnse volk en met de bezettingen in Luik, Louvain-La-Neuve, Brussel, Gent, Leuven en Antwerpen.