Hoe stemmen Europarlementariërs over fiscale rechtvaardigheid?

donderdag, 09 Juli 2020
Nieuws

VoteWatch bracht een rapport uit van hoe Belgische leden van het Europees parlement stemmen rond kwesties van rechtvaardige fiscaliteit. De opstelling van N-VA en Vlaams Belang valt erg op.

Het is niet altijd eenvoudig Europese parlementsleden ter verantwoording te roepen. Integendeel. Doorgaans doen alle partijen wel mooie beloftes als het gaat om werknemersrechten, strijd tegen fiscale fraude of progressieve belastinghervormingen. Maar het Europees parlement is voor de meeste mensen een ver-van-mijn-bedshow.

Op vraag van de Belgische vakbonden en middenveldorganisaties breng VoteWatch een rapport uit over tien cruciale stemmingen in het Europees parlement.

Laat ons eens kijken hoe de Belgische Europarlementsleden stemmen…

1. Voor een Europese belastingautoriteit ter bestrijding van belastingfraude en belastingontwijking.

 • Stemden VOOR: PVDA, Groen, sp.a en N-VA
 • Stemden TEGEN: Open VLD, CD&V en Vlaams Belang

2. Voor het beëindigen van belastingvrijstellingen voor kerosine en maritieme brandstoffen.

 • Stemden VOOR: PVDA, Groen, sp.a, Open VLD, CD&V en N-VA
 • Stemden TEGEN: Vlaams Belang

3. Voor vaststellen van een gemeenschappelijke (geconsolideerde) heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting.

Dit is een belangrijk wapen in de strijd tegen belastingontduiking door bedrijven die in meerdere lidstaten actief zijn. Een gemeenschappelijke heffinggrondslag voor de vennootschapsbelasting betekent een gemeenschappelijk systeem voor bedrijven om hun belastingen te berekenen, waardoor de mogelijkheid voor bedrijven om te profiteren van mazen in de fiscale wetgeving of voordelige regelingen wordt geëlimineerd.

 • Stemden VOOR: PVDA, Groen, sp.a, Open VLD en CD&V
 • Stemden TEGEN: N-VA en Vlaams Belang

4. Voor de oprichting van een intergouvermentele belastingsautoriteit binnen de Verenigde Naties, waar landen gezamenlijk oplossingen kunnen zoeken voor schadelijke belastingpraktijken.

 • Stemden VOOR: PVDA, Groen, sp.a, Open VLD en CD&V
 • Stemden TEGEN: N-VA en Vlaams Belang

5. Voor een minimaal effectief belastingtarief van 20% voor bedrijven in de hele EU.

Een minimaal EU-tarief voor vennootschapsbelasting zou voorkomen dat multinations de krenten uit de pap halen, door de lidstaat kiezen te waar zij hun winst willen aangeven. Momenteel hebben multinationale ondernemingen de neiging hun winst op te geven in lidstaten met lagere vennootschapsbelastingtarieven.

 • Stemden VOOR: PVDA, Groen en sp.a
 • Stemden TEGEN: Open VLD, CD&V, N-VA en Vlaams Belang

6. Voor de ondersteuning van internationale onderhandelingen over een gemeenschappelijk minimumbelastingniveau.

 • Stemden VOOR: PVDA, Groen, sp.a, Open VLD en CD&V
 • Stemden TEGEN: N-VA en Vlaams Belang

7. Voor de afschaffing van eenparigheid van stemmen over fiscale wetgeving op EU-niveau.

Dit zou een einde maken aan de unanimiteitsvereiste bij stemmingen over fiscale materie in de EU. Nu zijn lidstaten als enige bevoegd voor fiscale kwesties, dit betekent dat alle lidstaten een fiscaal initiatief groen licht moeten geven voordat het kan worden goedgekeurd. De Commissie heeft voorgesteld de stemprocedure te wijzigen, zodat toestemming van een meerderheid van de lidstaten genoeg zou zijn.

 • Stemden VOOR: PVDA, Groen, sp.a, Open VLD en CD&V
 • Stemden TEGEN: N-VA en Vlaams Belang

8. Voor een zwarte lijst van belastingparadijzen in de EU, en openbare rapportage van de belastingen die door multinationals worden betaald en waar dat gebeurt.

 • Stemden VOOR: PVDA, Groen en sp.a
 • Stemden TEGEN: Open VLD, CD&V, N-VA en Vlaams Belang

9. Voor de introductie van groene inkomstenbronnen om de klimaatdoelstellingen te halen.

De introductie van groene inkomstenbronnen zou twee vliegen in een klap slaan, namelijk klimaatactie ondersteunen én bijdragen aan de EU-begroting omdat langdurende onderhandelingen over de omvang van de begroting worden omzeild én er dan meer middelen beschikbaar komen voor sociaal beleid.

 • Stemden VOOR: PVDA, Groen, sp.a, Open VLD en CD&V
 • Stemden TEGEN: N-VA en Vlaams Belang

10. Voor een hoger EU-budget ter ondersteuning van het herstel post-COVID19.

 • Stemden VOOR: PVDA, Groen, sp.a, Open VLD en CD&V
 • Stemden TEGEN: N-VA en Vlaams Belang