Extreemrechts aan onze voordeur

maandag, 22 Augustus 2022
Nieuws

Sinds 2003 wordt in de Ieperse regio de jaarlijkse IJzerwake georganiseerd. Dit is een evenement dat de eerder ter ziele gegane IJzerbedevaart vervangt maar radicaler Vlaams-nationalistisch is, en ook personen en groeperingen die extreemrechts zijn bijeenbrengt.

Dit jaar plande de vzw IJzerwake aan de vooravond een muziekfestival, Frontnacht, waarop tal van binnenlandse en buitenlandse muziekgroepen zouden optreden die via hun songteksten het extreem gedachtegoed verspreiden.

Uit verontwaardiging en als protest werd in Ieper direct een Vredescollectief opgericht waarvan het ABVV West-Vlaanderen actief deel uitmaakte. Dit collectief had als doel de organisatie van Frontnacht te verbieden. Vanzelfsprekend omdat de extreemrechtse ideeën verwerpelijk zijn, maar ook omdat de stad Ieper zeer zeker één van de plaatsen en steden is die terecht symbool staan als plaats voor de vrede. Extreemrechts heeft daar geen plaats, net als nergens anders!

Op slechts één week tijd is het Vredescollectief er in geslaagd tal van burgers en organisaties zich achter dit initiatief te laten scharen en op een paar dagen meer dan 4.000 keer de protestpetitie te laten ondertekenen. Dit zorgde ervoor dat het stadsbestuur van Ieper de toelating tot de organisatie van Frontnacht introk. Actie 100% geslaagd!

Maar extreemrechts is daarmee niet de wereld uit … Het Vredescollectief Ieper blijft actief en zal even waakzaam elk initiatief dat neigt naar extreemrechts of het is, bestrijden, in Ieper en via steun en medewerking aan acties buiten de West-Vlaamse internationale vredesstad.

Deze lokale geslaagde actie – m.m.v. het ABVV West-Vlaanderen – past perfect in de lange strijd die het ABVV al voert en de unaniem goedgekeurde actualiteitsmotie op het voorbije federaal ABVV-congres: ‘Neen aan extreemrechts!’. Niet alleen in het buitenland, maar even goed ‘aan onze voordeur’, moet extreemrechts gestopt worden. Dit kan bij de komende politieke verkiezingen in België in 2024, van lokaal tot Europees. Maar evengoed moet dit dagelijks gebeuren zoals door het Vredescollectief Ieper, de 8-Mei-coalitie, de herdenking van slachtoffers van fascisme en nazisme, enz.