Betere terugbetaling treinabonnement

vrijdag, 31 mei 2024
Nieuws

Vanaf juni 2024 zullen pendelende werknemers zelf minder moeten betalen. De werkgever moet een veel groter deel dan vandaag terugbetalen van het treinabonnement. 

Werknemers die de trein nemen naar het werk en geen recht hebben op een derdebetalersregeling, zullen vanaf 1 juni 2024 minder moeten betalen voor hun treinabonnement. Ook het abonnement bij De Lijn en MIVB/STIB wordt goedkoper voor werknemers.

Via onderhandelingen in de Nationale Arbeidsraad hebben we betere voorwaarden kunnen afdwingen voor de werknemers. Alles bij mekaar hebben we een halvering van de kost voor werknemers kunnen bekomen.

Concreet

Vanaf juni zullen zowat 100.000 pendelaars kunnen rekenen op een terugbetaling door hun werkgever van minstens 71,8 procent van de abonnementsprijs. Dat was nu slechts 56 procent!

Daarnaast komt de federale overheid voortaan tussen voor 7,5 procent van de prijs van het abonnement.

Dit betekent dat de werknemers die vandaag 44 procent zelf moesten ophoesten, vanaf 1 juni hun persoonlijke bijdrage zien terugvallen tot goed 20 procent.

Wat is er allemaal afgesproken?

Deze aanpassingen zijn allemaal opgenomen in collectieve arbeidsovereenkomst 19 die de terugbetaling van vervoersonkosten regelt.

  • Ook flex-abonnementen zijn nu opgenomen in cao 19, met ruimte voor onderhandeling binnen bedrijven/sectoren. Deze flex-abonnementen zijn belangrijk voor wie telewerkt en 2 tot 3 keer per week op hetzelfde traject pendelt.
  • De nieuwe forfaitaire bedragen van de tussenkomst stemmen overeen met 71,8 procent van de prijs van het NMBS-abonnement op 1 februari 2024, van kracht vanaf 1 juni 2024.
  • De federale regering verhoogt het belastingkrediet. Op voorwaarde dat de tussenkomst in de prijs van het treinabonnement zou verhogen tot een forfaitair percentage van 79,3% (nl. 71,8 + 7,5), krijgt de werkgever een belastingkrediet van 7,5% van de prijs van het treinabonnement.
  • Gedurende de komende vijf jaar, in de periode 2024-2029, worden deze forfaitaire bedragen jaarlijks aangepast wanneer de NMBS de tarieven zou verhogen.
  • De verhoging van de forfaitaire bedragen kan niet automatisch leiden tot een verhoging van de werkgeverstussenkomst in de kosten van privévervoer.

Het ABVV was de motor van dit akkoord en verheugt zich dan ook over deze verbetering van cao 19, die de situatie van de werknemers die gebruik maken van het openbaar vervoer (zowel trein als andere vervoermiddelen) zal verbeteren.

Bovendien zal de gelijktijdige invoering van een belastingkrediet van 7,5% de kostprijs van de NMBS-abonnementen verlagen voor de werknemers, waarbij een te grote afwijking van de werkgeversbijdrage in de reële prijs van de NMBS-abonnementen vermeden wordt.

 

Goed om weten: wie een derdebetalerssyssteem heeft via z’n werkgever, pendelt gratis met de trein. De werkgever draagt 80 procent van de kostprijs van het abonnement en de federale overheid draagt de resterende 20 procent. Dit systeem wijzigt niet.