Bereken de verdeling van de mandaten en de zetels

maandag, 16 November 2020
Nieuws

Hoe worden de mandaten per vakbond verdeeld op basis van de kiesresultaten? En wat betekent dit voor de verdeling van de zetels? Wie is verkozen? Bereken het met onze berekeningsmodule

 

 

Met de berekningsmodule kan je op het eerste tabblad de verdeling van de mandaten per werknemersorganisatie uitrekenen. Eerst voer je de gegevens per 'werknemerscategorie' (arbeiders, bedienden, kaderleden, jongeren) in: het totaal aantal te verdelen mandaten en het aantal geldige stembiljetten (lijststemmen + naamstemmen) per vakbond. Je krijgt dan meteen de mandatenverdeling te zien.

 

Zodra je het aantal mandaten voor het ABVV berekende, kan je op het tweede tabblad ook de verdeling van de zetels berekenen om de verkozenen te benoemen. Hier vul je het aantal mandaten behaald door het ABVV in, het aantal onvolledige ABVV-stembiljetten (stembiljetten met naamstemmen) en het aantal volledige ABVV-stembiljetten (stembiljetten met kopstem). Let op: om de lijststemmen correct te verdelen moet je  de plaats van de kandidaten en hun stemmen in dezelfde volgorde inbrengen zoals op het officiële stembiljet. De module rekent vervolgens het persoonlijke resultaat voor elke kandidaat uit.

Links en downloads