Hogere uitkering arbeidsongeschiktheid tot eind 2020

vrijdag, 04 September 2020
Nieuws

De hogere arbeidsongeschiktheidsuitkeringen worden verlengd tot het einde van het jaar.

De primaire ongeschiktheidsuitkeringen, die normaal gezien 60% van de brutoloon bedragen, zijn sinds 1 maart 2020 aangevuld met een supplement van 10% van het brutoloon, en dit wordt nog verhoogd met 5,63 euro per dag.

Maximaal totaalbedrag:

  • De som van je primaire arbeidsongeschiktheidsuitkering en je aanvullende uitkering zal de 79,80 euro per dag niet overschrijden. Als dat het geval is, wordt je aanvullende uitkering dus beperkt.

Gewaarborgd minimaal totaalbedrag:

  • De som van je primaire ongeschiktheidsuitkering en je aanvullende uitkering mag niet lager zijn dan 61,22 euro per dag. Als dat het geval is, dan zal dat bedrag van 61,22 euro worden gewaarborgd via de toekenning van een hogere aanvullende primaire ongeschiktheidsuitkering.

Dit werd aangepast onder druk van de vakbonden, omdat iemand die tijdelijk werkloos was omwille van de coronacrisis in de beginfase recht had op een hogere uitkering dan indien diezelfde persoon ziek was. Dit was het geval voor brutolonen tot 3.458 euro.

De verhoging is nu verlengd tot minstens het einde van dit jaar.

Als werknemer (arbeider of bediende) heb je in geval van ziekte gedurende een bepaalde periode recht op gewaarborgd loon. Ben je langer dan een maand ziek, dan heb je recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering.

Je ontvangt een aanvullende primaire ongeschiktheidsuitkering als je volgende voorwaarden vervult:

  • Je bent ten vroegste vanaf 1 maart 2020 (niet voordien) arbeidsongeschikt erkend.
  • Je bent verbonden door een arbeidsovereenkomst of gelijkgesteld.
  • Je dagelijks brutoloon is lager dan 132,999 euro (als je bijvoorbeeld een vast maandloon ontvangt, dan wordt je maandelijks brutoloon gedeeld door 26).

Deze situatie is geldig vanaf 1 maart 2020 en tot het einde van het jaar omdat ook het stelsel van tijdelijke werkloosheid door corona werd verlengd tot eind 2020.

Als vakbond zijn we tevreden met deze verlenging. Dit maakt het voor slachtoffers van de coronacrisis toch net wat minder moeilijk om de eindjes aan elkaar te knopen.