Het ABVV wil een parlementaire dam tegen armoede

dinsdag, 18 Februari 2020
Pers

Nu woensdag wordt in de Commissie sociale zaken een debat gevoerd over het optrekken van de sociale uitkeringen tot boven de armoededrempel. Voor het ABVV zijn hogere minimumuitkeringen een absolute prioriteit en mag het beleid daarrond geen onderwerp vormen van obscure politieke onderhandelingen in de wandelgangen. Het ABVV roept de politieke partijen dan ook op een parlementaire meerderheid tegen armoede te vormen.

Strijd tegen armoede niet uitstellen

Het ABVV neemt akte van de politieke impasse op dit moment, maar roept de politieke partijen op om ondertussen hun verantwoordelijkheid te nemen in belangrijke sociale dossiers, zoals armoedebestrijding.

Want armoede wacht niet op nieuwe regeringen. Integendeel, elke dag worden meer mensen, meer gezinnen geraakt.

De uitkeringen in België zijn te laag

Een grote meerderheid van de sociale minimumuitkeringen ligt onder de armoedegrens. Om hen tegen armoede te beschermen is het dus van belang dat de minima opgetrokken worden tot boven de armoedegrens.

We onderstrepen trouwens dat de regering-Michel deze doelstelling in haar beleidsverklaring had opgenomen. Eind 2017 zagen we deze belofte  – net als de meeste sociale verbintenissen – echter in rook opgaan. Diezelfde regering besliste daarnaast ook om slechts 60% van de welzijnsenveloppe te gebruiken voor de aanpassing van de laagste sociale uitkeringen.

Parlementsleden en politieke partijen moeten hun verantwoordelijkheid opnemen. Die verantwoordelijkheid bestaat erin dat zij beslissingen nemen die ten goede komen van de mensen en de samenleving in het algemeen. Het optrekken van de sociale minimumuitkeringen tot boven de armoedegrens, mag niet uitgesteld worden. Er zou daarentegen een politieke consensus moeten bestaan om armoede  – die in België 1 op 5 personen treft – structureel aan te pakken.