Het ABVV eist de goedkeuring van een wet tegen sociale dumping

maandag, 18 Maart 2019
Pers

Voor het derde jaar op rij organiseerde het ABVV een nationale actiedag tegen sociale dumping. Dit jaar eist de socialistische vakbond de goedkeuring van een wet tegen sociale dumping. 

Op de actiedag vandaag confronteerden we - in de vorm van een parcours ‘sociale lobbying’ met een passage aan de Wetstraat 16 - de verschillende politieke instellingen met de realiteit van de werknemers uit fraudegevoelige sectoren die ook sociale dumpingpraktijken kennen. 

Een beperkte delegatie werd ontvangen op het kabinet van minister van Werk Peeters om de principes van de wet tegen sociale dumping uiteen te zetten. Vervolgens hadden een honderdtal delegees en vakbondsverantwoordelijken een gedachte-uitwisseling met de politieke partijen in het Federaal Parlement en de nationale actiedag werd afgesloten met een symbolische actie voor de Europese Commissie. 

Onaanvaardbaar en nefast

Sociale dumping heeft onaanvaardbare proporties aangenomen. België staat op nummer 3 van de Europese landen die de meeste gedetacheerde werknemers onthalen. Hoewel de afgelopen jaren op Belgisch en Europees niveau wettelijke inspanningen werden geleverd, blijkt helaas dat sociale dumpingpraktijken nog lang niet zijn ingedijkt. De nefaste gevolgen komen tot uiting in tal van sectoren, waaronder de transportsector, de bouwsector, de schoonmaaksector, de callcenters en de metaalnijverheid. 

Te veel lacunes en een gebrek aan overeenstemming tussen de verschillende Belgische en Europese wetten en regels, laten gewetenloze bedrijven toe om werknemers volledig legaal - en dus straffeloos - uit te buiten. Zowel voor de Belgische werknemers als voor de gedetacheerde werknemers zijn de gevolgen verregaand. Zo is de realiteit voor gedetacheerde werknemers – ver verwijderd van hun familie na een lange reis – rampzalig: een onmenselijk tempo, geen recht op sociale zekerheid, hongerlonen, mensonwaardige leef- en werkomstandigheden... Langs de andere kant zijn de gevolgen voor de Belgische werknemers eveneens groot: een verhoogd risico op ongevallen, werkloosheid (of economische werkloosheid), toename van de flexibiliteit, druk op lonen en arbeidsvoorwaarden. 

Tegenover deze sociale onrechtvaardigheid, waar de betrokken werkgevers als enige winnaars uitkomen, pleit het ABVV voor een échte wet tegen sociale dumping. De socialistische vakbond kan zich immers niet langer tevreden stellen met maatregelen in de marge.

Aan de vooravond van de verkiezingen van 2019, hoopt het ABVV dat alle spelers op politiek niveau krachtige en resolute engagementen opnemen om dit fenomeen eindelijk voorgoed in te dammen.