Geef thuiswerkende ouders coronaverlof

donderdag, 09 April 2020
Nieuws

Als ouder thuiswerken met kinderen tijdens de coronacrisis. Niet evident. De combinatie werk-gezin is zeker bij jonge kinderen of kinderen met bijzondere zorgnoden vaak onhoudbaar. Het ABVV vraagt daarom extra ouderschapsverlof om stoom af te laten van deze werknemers en gezinnen.

Uitzonderlijke toestanden vergen uitzonderlijke maatregelen. In de eerste plaats voor mensen die geen inkomen meer hebben. Maar niet alleen voor hen. De coronacrisis zorgt ervoor dat een pak mensen thuis moet werken.

Ook de kinderen zijn thuis want de scholen zijn dicht en de opvang voor de paasvakantie is opgeheven of zeer beperkt. De druk op het gezin, op het evenwicht werk-privé wordt daarmee enorm. Ouders die het niet (meer) kunnen combineren worden gedwongen om hun verlof op te nemen, betaald of onbetaald. Je vindt ook dat het anders moet: teken hier de petitie van de Gezinsbond.

Extra verlof

Daarom vraagt het ABVV om voor ouders met jonge kinderen of met kinderen met bijzondere zorgnoden een extra flexibel ouderschapsverlof te voorzien dat niet in mindering gebracht wordt van de 4 maanden ouderschapsverlof.

Het kan echter niet de bedoeling zijn om deze gezinnen in financiële problemen te brengen. Daarom moet de uitkering hier hoger liggen dan de bestaande uitkering ouderschapsverlof. We denken hierbij aan bestaande corona-uitkeringen.

Tijdelijke werkloosheid voor opvang geen oplossing

Ouders die thuiswerken, vangen hun kind dus thuis op. Zij kunnen - bij gebrek aan opvang - terugvallen op tijdelijke werkloosheid. Maar dat moet wel aangevraagd worden door de werkgever. In de praktijk gebeurt dat niet altijd. Werknemers worden soms aangemaand overuren en verlof op te nemen. Hierdoor komen zij later op het jaar in de problemen.

Daarenboven zijn tijdens de paasvakantie geplande opvangvoorzieningen (zoals sportkampen, speelpleinwerking, etc) afgelast. Dat legt extra druk op de schouders van werkende ouders. Dit stunt- en vliegwerk volstaat niet om gezin en werk te combineren.