Inhoud

Het Federaal ABVV werft aan:

Functioneel Analist (v/m/x) bij de IT-dienst 

 

Doel van de functie

Een schakel vormen tussen de verzoeken van de gebruikers van informaticatoepassingen enerzijds en de technici die verantwoordelijk zijn voor de concrete ontwikkeling of aanpassing van de toepassing anderzijds, teneinde een oplossing voor te stellen die beantwoordt aan de behoeften van de gebruikers met inachtneming van de technische beperkingen.

De functioneel analist werkt nauw samen met de business analisten. Hij neemt deel aan de tests. Het kunnen uitvoeren van technische analyses is een troef.

 

Analist

Functionele analyses uitvoeren om gebruikersbehoeften nauwkeurig te detecteren en te definiëren.

Voorbeelden van taken

 • Het initiële business process bestuderen, alsook het proces dat met de nieuwe toepassing wordt beoogd.
 • Business analyses m.b.t. zijn vakgebied ontvangen en bestuderen.
 • De bedrijfsprocessen beschrijven in de vorm van stroomdiagrammen en schema's, met inachtneming van de standaardspecificaties en methodologieën, teneinde de nauwkeurigheid en het volledige begrip van de bedrijfsspecificaties te garanderen.
 • Rekening houden met de omgeving en specifieke functies.
 • Meewerken aan de ontwikkeling van het functioneel design van oplossingen, in samenwerking met de business analisten.
 • Analyses laten valideren door de business
 • Een inschatting maken van de werklast die nodig is voor de realisatie van de functionaliteit en in samenwerking met de Project Manager een implementatieplan opstellen.
 • Deelnemen aan de opstelling van de planning.

 

Interface

De gebruikersbehoeften meedelen aan de technici en de projectleider om – a.d.h.v. duidelijke technische specificaties – de haalbaarheid te beoordelen en de ontwikkeling van het programma mogelijk te maken.

Voorbeelden van taken

 • Use cases schrijven (d.w.z. documenten waarin wordt beschreven wat er precies moet gebeuren) ter attentie van de technici die instaan voor de ontwikkeling.
 • Rekening houden met de technische beperkingen (via de IT-technici), evenals met de mogelijke wijzigingen in de regelgeving die een impact kunnen hebben op de toekomstige toepassing.
 • De verschillende partijen (technici, gebruikers, projectleider) adviseren over wat belangrijk en prioritair is, en tot een aanvaardbaar compromis komen tussen de standpunten van deze partijen.

 

Coördinator / supervisor

Ervoor zorgen dat de verzoeken en eisen van de betrokken partijen worden gerespecteerd teneinde het goede verloop van de ontwikkeling te waarborgen.

Voorbeelden van taken

 • De toepassing regelmatig testen met de technici en vervolgens met de gebruikers om te controleren of deze goed werkt.
 • De documentatie over de toepassingen mee helpen opstellen, in samenwerking met de technici.
 • Verslag uitbrengen over de status van de activiteiten (aan de IT manager)

 

Stuur je kandidatuur naar aanwervingen@abvv.be

Uw kwaliteiten zijn belangrijker dan uw geslacht, leeftijd, handicap of origine