Fair Mobility conferentie

11 Juni 2019, 10:00
Inhoudstype
Agenda
Description

Aandacht voor eerlijke mobiliteit groeit. Eerlijke mobiliteit zorgt dat de werknemer die over de grens werkt beloond wordt zoals dat hoort, maar ook op de juiste plaats sociaal verzekerd is en belast wordt. Dat is in het belang van de betreffende werknemer, maar ook om onwenselijke concurrentie tussen werknemers onderling te voorkomen. Helaas is er te vaak oneerlijke mobiliteit ook in de grensstreek.

De Interregionale vakbondsraden Rijn IJssel, Maas Rijn en Schelde Kempen hebben het initiatief genomen om te zien of zij een laagdrempelig instrument kunnen ontwikkelen voor de werknemer om de werksituatie te controleren op onregelmatigheden. De Fair Mobility tool. Om te weten of zoiets al bestaat en zo nee, hoe dat er uit zou moeten kunnen zien is de samenwerking gezocht met ITEM.

De conferentie zal plaatsvinden:

Dinsdag 11.06.2019 ontvangst vanaf 9:30 uur, programma 10:00 tot 15:00 uur,
Schauinsland Travel Arena, Margaretenstraat. 5-7, 47055 Duisburg

Aanmelden: https://werkenoverdegrens.eu/event/conference-fair-mobility/

Programma

09.30 : aankomst, koffie en thee

10.00 : Welkom en opening

Wilco Veldhorst:  (FNV) Voorzitter Interregionale vakbondsraad Rijn IJssel.

Sabine Graf: Vice-voorzitter DGB Nordrhein-Westfalen.

10.15 : Presentatie van de voorstudie Fair Mobility Tool.

Martin Unfried, ITEM het internationaal onderzoek instituut van de Universiteit van Maastricht.

11.00 : Reacties op het onderzoek

Geert van Autenboer (ABVV - IVR Schelde Kempen) vanuit de projectbegeleiding van de drie Interregionale vakbondsraden.

Jan Cremers Tilburg University beschouwing van eventuele verbindingen van  een Fair Mobility Tool en de vorming van de European Labour Authority.

Een vertegenwoordiger van de Landesregierung Nordrhein Westfalen- Benelux jaar 2019.

12.30 : Lunchpauze

13.30 : Fishbowl discussie met Nina Büttgen (ITEM) Fanette Duchesne (ABVV - IVR Maas Rijn), Jos Poukens (ACV - IVR Maas Rijn)

15.00 : Slotwoord en verdere voortgang

Daan Withagen (FNV) Voorzitter IVR Schelde Kempen.