Equal Pay Day, de internationale editie

vrijdag, 18 September 2020
Nieuws

18 september is het internationale dag voor gelijk loon voor gelijkwaardig werk. Het is dit jaar de eerste keer dat de Verenigde Naties dit organiseert. En dat is broodnodig.

Gelijk loon voor gelijkwaardig werk, het lijkt logisch, maar toch is het geen realiteit. Want nog steeds worden vrouwen minder betaald dan mannen voor hetzelfde werk. Deze inherente discriminatie tegen meisjes en vrouwen moet de wereld uit. Daarom dat de VN er nu haar schouders mee onder zet door een internationale dag voor gelijk loon voor gelijkwaardig werk te organiseren. Equal Pay Day goes international!

23 procent

Overal ter wereld worden vrouwen minder betaald dan mannen. Laat dat even bezinken. Overal. Globaal genomen bestaat er een loonkloof tussen mannen en vrouwen van 23 procent. Dat heeft zo zijn redenen: historische, structurele ongelijke machtsverhoudingen, armoede bij vrouwen, minder kansen voor vrouwen, en zo verder.

“Op papier zijn vrouwen misschien gelijk, maar in het echt is dat toch een paar ander mouwen”, stelt algemeen secretaris Miranda Ulens. “In 2020 moeten vrouwen in feite 3 maanden langer werken dan mannen om hetzelfde te verdienen. Ongehoord.”

Glazen muren en plafonds

Studie- en beroepskeuzes zijn bepalend, ook bij ons. Miranda Ulens: “Meisjes volgen nog vaak een studierichting die leidt naar jobs die minder betalen. Hierdoor krijgen we horizontale segregatie, ook wel ‘glazen muren’ genoemd. Vrouwen zijn oververtegenwoordigd in beroepen en sectoren die minder gewaardeerd worden en waar het loon lager ligt.”

Maar naast de glazen muren, zijn er ook de glazen plafonds waar vrouwen tegen botsen. Vrouwen worden in de verschillende fasen van hun loopbaan vaker gediscrimineerd, van de aanwerving en de selectie, hun arbeidsvoorwaarden tot de niet-verlenging van hun contract van bepaalde duur of hun ontslag.

Bij promoties stoten ze veel minder door naar leidinggevende functies. Ze blijven heel vaak ‘vastzitten’ in lagere functies en worden dus minder betaald. “Opnieuw een reden dat die loonkloof zo hardnekkig stand kan houden”, stelt Ulens.

Een andere reden, is dat extralegale voordelen bovenop het loon het loonverschil vergroten tussen vrouwen en mannen. Jawel. Gsm, laptop en wagen met tankkaart worden vaker aan mannen toegekend.

Deeltijds werk is een andere belangrijke factor die de loonkloof verklaart. In ons land werkte in 2017 44% van de vrouwen deeltijds tegenover 11% van de mannen. Deeltijds werkenden – in 80% van de gevallen zijn dat vrouwen – verdienen niet alleen minder, vaak hebben ze ook minder gunstige loopbaankansen. Dit deeltijds werk is echter geen vrije keuze!

Vrouwen werken vaak in sectoren waar geen voltijdse jobs aangeboden worden én daarnaast blijven hardnekkige stereotypen en rolpatronen bestaan. Vrouwen nemen nog steeds meer dan mannen de zorgende rol op voor kinderen, ouderen en zieke familieleden.

Impact coronavirus

Het coronavirus is een gevaar voor iedereen, maar misschien nog meer voor vrouwen. Ook de VN heeft daar vandaag uitvoerig aandacht voor.

Miranda Ulens: “Lockdowns en noodmaatregelen riskeren ernstige gevolgen te hebben voor de vrouwen. Het gevaar bestaat immers dat het inkomensverlies, als gevolg van de economische werkloosheid, aanzienlijk zal zijn voor al deze vrouwen die deeltijdwerk verrichten. En dan hebben we het nog niet eens over de risico's van een toename van huiselijk geweld.”

Laat het duidelijk zijn. Deze ongekende crisis legt de ongelijkheden bloot. Ter gelegenheid van deze dag voor gelijk loon stellen wij ons strijdvaardiger op dan ooit om discriminatie en loonongelijkheid aan te pakken. Want voor het ABVV zijn mannen en vrouwen absoluut gelijk.