Energieprijzen: meer overheidscontrole nodig

woensdag, 31 Augustus 2022
Pers

De verschillende regeringen van ons land geven aan van de verlaging van de energiefactuur een topprioriteit te willen maken. Dat is alvast een positief signaal. Veel gezinnen zien immers het begin van het schooljaar en de komende herfst met grote kopzorgen tegemoet. Schulden stapelen zich op en velen hebben geen idee hoe ze die gaan inlossen.

Een extra trui aantrekken of de verwarming een graad of twee lager zetten gaat niet volstaan. Veel gezinnen hebben gewoon geen besparingsopties meer. Ze staan met de rug tegen de muur. De situatie is buitengewoon ernstig.

Het ABVV roept de federale regering op om te erkennen dat de liberalisering van de energiesector voor alle consumenten op een totale mislukking is uitgedraaid.

De btw-verlaging naar 6% voor gas en elektriciteit en de uitbreiding van het sociaal energietarief moeten permanent worden. Het sociaal tarief moet worden uitgebreid naar de lage lonen.

Het ABVV verwacht van de overheid maatregelen die in verhouding staan tot de ernst van deze noodsituatie en die tegemoet komen aan de noden bij de bevolking:

  • Een bevriezing van de energieprijzen: indien mogelijk op Europees niveau, indien nodig op nationaal niveau, zoals Spanje en andere landen al deden.
  • Herverdeling van de overwinsten van energiebedrijven: Shell, ExxonMobil, BP, Saudi Aramco, Total, Engie … maken in deze energiecrisis fenomenale winsten.
  • Meer overheidscontrole over de energiesector met het oog op bevoorradingszekerheid en haalbare prijzen.

Deze sociale noodsituatie is onvermijdelijk gelinkt met de klimaatcrisis. Het ABVV is zich daar ten volle van bewust. Een antwoord op beide zal er één moeten zijn ten dienste van het algemeen belang. De oplossing kan immers niet gezocht worden bij de individuele verantwoordelijkheid van iedere burger. De grenzeloze groei van privéwinsten is onverenigbaar met de samenleving die wij voor ogen hebben en de samenleving die wij nodig hebben, zowel ecologisch als sociaal.

Het ABVV roept het Overlegcomité op om ambitieuze en rechtvaardige beslissingen te nemen.

Op 21 september mobiliseert het ABVV alvast op het Brusselse Muntplein. Wij gaan voluit voor betere brutolonen in de aanloop naar de onderhandelingen over een interprofessioneel akkoord, voor de herziening van de loonnormwet, voor een degelijke financiering van de openbare diensten, voor waardige sociale uitkeringen en pensioenen …

Onder ‘koopkracht’ verstaat het ABVV de mogelijkheid om waardig te leven en niet enkel te overleven.