Echo nr. 5 - 2022

mei 2022
Publicaties

Nieuwsbrief van de ABVV-studiediensten

 

Hoe dankzij de richtlijn over de Europese ondernemingsraden, de economische democratie in de multinationals verbeteren ? | Re-integratie van langdurig zieken bij de eigen werkgever |Detachering: het Hof van Justitie van de Europese Unie beperkt de macht van de lidstaten | Geen flexi-job meer bij eigen werkgever via interim | ABVV Brussel: Sociaal-economische barometer 2022: de sociale noodtoestand wordt nog versterkt | Nieuw toewijzingsbeleid sociale huisvesting raakt aan het recht op wonen van de meest kwetsbare personen | Echo regio Wallonië: Een congres om het tij te keren | Internationale en Europese workshop naar aanleiding van het congres van het Federaal ABVV van 2022 

Cover Echo 5 2022