Inhoud

Het ABVV Limburg werft aan

Dossierbeheerder – Pleiter Arbeidsrecht (M/V/X)

Het ABVV-Limburg is een werknemersorganisatie met ruim 100.000 leden, met als opdracht de belangenbehartiging van de werknemers en de sociaal uitkeringsgerechtigden.

Wij zijn op zoek naar dossierbeheerder –pleiter arbeidsrecht voor contract onbepaalde duur voor onmiddellijke indiensttreding.

Je staat in voor de kwaliteitsvolle behandeling en het pleiten van individuele en collectieve juridische dossiers van leden en beroepscentrales inzake dossiers arbeidsrecht en sociale zekerheidsrecht teneinde de leden hun rechten te verdedigen en te vrijwaren.

Je verleent eveneens juridisch advies aan leden, centrales en andere afdelingen van de organisatie teneinde, zaken in onderlinge overeenstemming te regelen en te voorkomen dat overbodige juridische procedures worden opgestart.

Je deelt onze waarden als socialistische vakbond.

 

Voornaamste taakinhoud 

Beheren, behandelen en opvolgen van juridische dossiers inzake sociaal zekerheidsrecht en arbeidsrecht:

 •          Beoordelen van de haalbaarheid van de aangeboden dossiers en duiden naar de vraagsteller
 •          Dossiers samenstellen met de nodige stukken
 •          Zaken inleiden voor de rechtbank, conform de wettelijke geldende procedures
 •          Instaan voor de administratieve behandeling voor de rechtbank
 •          Besluiten opstellen en zaken pleiten voor de rechtbank
 •          Analyseren van vonnissen of arresten en duiden naar de betrokken partijen
 •          Instaan voor de uitvoering van een vonnis of arrest
 •          Dossiers verder opvolgen
 •          Dossiers voorbereiden met het oog op de overdracht aan een advocaat,                                       gerechtsdeurwaarder, …

     Advies aan leden, centrales en interne diensten vertrekken met betrekking tot het sociaal recht in zijn geheel:

 •     Adviseert andere diensten binnen het ABVV en centrales inzake sociale zekerheid- en                arbeidsrecht.
 •     Adviseert leden in andere juridische vragen en problemen en verwijst indien nodig gericht          door.

Wijzigingen in de wetgeving, rechtsleer en rechtspraak op in het sociaal zekerheids- en arbeidsrecht in zijn geheel opvolgen

Administratieve taken verbonden aan de dienst

 

Technische competenties

(deels aanwezig – deels te ontwikkelen door vorming en opleiding)

 • Kennis van de structuur en werking van het ABVV

 • Uitgebreide kennis Arbeidsrecht

 • Uitgebreide kennis sociaal zekerheidsrecht

 • Kennis van de werkloosheidsreglementering

 • Kennis algemeen rechtsbeginsel en andere wetgeving

 • Kennis van de organisatie en werking van RVA en VDAB

 • Kennis van de sociale kaart in Limburg

 • Kennis van courante informaticatoepassingen

 • Kennis van het Nederlands

 • Kennis van het Frans en/of het Engels (schriftelijk)

 

Persoonsgebonden competenties

 • Klantgericht werken

 • Organisatiebetrokkenheid

 • Betrouwbaar werken

 • Samenwerken

 • Analyseren

 • Redactionele en pedagogische competenties

 • Omgaan met stress

 • Mondeling communiceren

 • Actief luisteren

 • Leerbereidheid

 • Zorgvuldig werken

 

Vereisten

 • Master in de rechten of gelijkwaardig door ervaring

 • 3 jaar balie ervaring en/of ervaring in arbeidsrechtelijke materies

 • Syndicaal ingesteld

 • In het bezit van rijbewijs B en een eigen wagen

​​​​​​​

Wij bieden

Een voltijdse (36u/w) overeenkomst van onbepaalde duur, een competitief loon, verschillende extralegale voordelen en een gezonde werk-privé balans.


 

Procedure

Stuur vóór 13/12/2021 een motivatiebrief en CV naar:

ABVV-Limburg

Jeff Van de Velde

Gouverneur Roppesingel 55

3500 Hasselt

sollicitatie.limburg@abvv.be