ABVV–regio Antwerpen zoekt een:

diversiteitsconsulent (m/v)

Je ondersteunt ABVV-militanten en -secretarissen bij het bevorderen van inclusieve werkvloeren door hen te begeleiden bij hun aanpak van integratie-, samenlevings- en samenwerkingsproblemen op de werkvloer.

Jouw taken

 • Je verzorgt de syndicale ondersteuning van militanten en beroepssecretarissen bij het bevorderen van inclusieve ondernemingen/organisaties door het begeleiden van integratie-, samenlevings- en samenwerkingsproblemen op de werkvloer.
 • Je gaat gericht op zoek naar bedrijven met probleemsituaties: via delegees en militanten, via werknemers in het algemeen
 • Je werkt mee aan syndicale sensibilisering en promotiecampagnes in het kader van het project.
 • Je ontwikkelt mee syndicale instrumenten en methodieken.
 • Je geeft vorming over integratie-, samenlevings- en samenwerkingsproblemen op de werkvloer.
 • Je geeft mee uitvoering aan de gemeenschappelijke Vlaamse doelen en je ontwikkelt mee een gewestelijk afdelingsplan met duidelijke doelen en acties.
 • Je zorgt voor de gewestelijke vertegenwoordiging van het project.
 • Je rapporteert aan je direct leidinggevende.

Jouw profiel

Je hebt een professionele bachelor of master. Ervaring in een gelijkaardige functie is een troef.

Jouw competenties

 • Je bent klantgericht: je onderkent de behoeften van verschillende klanten (intern en extern) en handelt hier adequaat naar in functie van een optimale dienstverlening. Je onderneemt acties om voor de klant de geschikte oplossing te bieden bij specifieke vragen en problemen.
 • Je werkt samen: je werkt samen met anderen (intern – extern) om de vooropgestelde resultaten en doelen van de dienst en het ABVV te behalen.
 • Je integreert de waarden en doelstellingen in je eigen handelen. Je verdedigt de standpunten van het ABVV ten aanzien van derden. Je vertrekt vanuit de waarden en belangen van het ABVV bij het formuleren van adviezen en voorstellen met betrekking tot de eigen werkvelden.
 • Je werkt betrouwbaar: je handelt vanuit onze ethische en sociale normen. Je komt je afspraken na en neemt je verantwoordelijkheid op.
 • Je werkt actief mee om uitdagingen binnen de eigen dienst aan te pakken. Je zoekt nieuwe en actuele informatie spontaan op. Je ziet opportuniteiten in je werkomgeving en formuleert zelf voorstellen om deze aan te gaan.
 • Je plant en organiseert in functie van de vooropgestelde doelen rekening houdend met de effecten op anderen, de dienst. Je past je werkschema aan in functie van gewijzigde planning. Je toetst de voortgang van je werkproces. Je kan prioriteiten stellen.
 • Je overtuigt anderen door het geven van inhoudelijke argumenten en door je aanpak. Je draagt er zorg voor dat je mening aanvaard wordt in een discussie of overleg door sterke argumenten aan te brengen. Je anticipeert op mogelijke kritiek of weerstand en formuleert hierop een antwoord.
 • Je brengt een situatie, probleem in kaart en interpreteert deze door op een efficiënte en doelgerichte manier op zoek te gaan naar bijkomende informatie, als basis voor een oplossing. Je benadert een probleem vanuit verschillende invalshoeken.
 • Je onderhoudt relaties binnen en buiten de organisatie om steun, informatie en medewerking te verkrijgen. Je onderhoudt een netwerk van relaties die rechtstreeks kunnen bijdragen tot de realisatie van je taken en doelstellingen
 • Je staat open voor verandering en je speelt actief in op veranderingen in de organisatie en omgeving. Je analyseert kansen en uitdagingen in de omgeving en formuleert concrete voorstellen.
 • Je hebt pedagogische vaardigheden en brengt dus informatie op een heldere en boeiende manier ten aanzien van diverse doelgroepen en in uiteenlopende situaties. Je bent creatief in het gebruik van didactische materialen en instrumenten.
 • Je hebt organisatiesensitiviteit. Je houdt rekening met de impact van het eigen handelen op anderen en op andere diensten binnen de organisatie. Je consulteert belanghebbenden om je voorstel of project af te toetsen; je creëert draagvlak. Je handelt op een voorzichtige en doordachte manier in gevoelige dossiers of bij dossiers waarvoor geen uitgewerkt standpunt voorhanden is.

Jouw kennis

 • Je hebt een goede kennis van de courante informaticatoepassingen, in het bijzonder tekstverwerking en presentatie. Je gebruikt het internet en e-mailtoepassingen zonder problemen.
 • Je drukt je foutloos en begrijpbaar uit in het Nederlands, zowel in gesproken als geschreven vorm.
 • Je kunt een eenvoudig gesprek voeren in het Frans en/of het Engels. Je kunt teksten in het Frans en/of het Engels lezen.
 • Je bent op de hoogte van de actuele ontwikkelingen over inclusieve ondernemingen (= aanpak integratie-, samenlevings- en samenwerkingsproblemen op de werkvloer).
 • Je hebt een basisinzicht in de belangrijke aspecten van het arbeidsrecht, het sociale zekerheidsrecht en de werking van de arbeidsmarkt.
 • Je kent de standpunten van het ABVV. Je hebt zicht op onze organisatiestructuur. Je weet op welke manier beslissingen tot stand komen. Je begrijpt hoe onze centrales en delegaties zich op de werkvloer organiseren.

Aanbod

Een prettige werksfeer, opleiding en bijscholing, een enthousiaste organisatie die je in je werk ondersteunt. Het aangeboden contract is van onbepaalde duur voor een voltijdse baan in een 35,5 uur/werkweek. Het loon past in de barema’s van het ABVV-regio Antwerpen.

Naast loon, vakantiegeld (100%) en eindejaarspremie (100%) genieten medewerkers van een zomerpremie (28% maandloon), maaltijdscheques per gewerkte dag, een groepsverzekering, 100 % tussenkomst in de kosten van het woon-werkverkeer met openbaar vervoer (of fietsvergoeding), hospitalisatieverzekering, syndicale premie, jaarlijkse ecocheques en een forfaitair bedrag kosten eigen aan de werkgever.

Interesse?

Je gemotiveerde sollicitatiebrief en jouw cv bereiken ons voor maandag 8 november ’21. Je stuurt deze per e-mail naar vacature@abvv.be, t.a.v. Mehdi Koocheki, algemeen secretaris ABVV-regio Antwerpen.

Een jury selecteert de kandidaten voor een eerste gesprek en nodigt via e-mail de kandidaten uit. Het eerste gesprek en schriftelijke proef is gepland op dinsdag 16 november ‘21. Na dit gesprek wordt er beslist wie deelneemt aan de screening bij Ascento. Dit zal plaatsvinden in week 47.

De kandidaten met een positief advies worden uitgenodigd voor een laatste gesprek met de jury en de algemeen secretaris van ABVV-regio Antwerpen. Dit gesprek is gepland op vrijdag 3 december ‘21. Na dit gesprek wordt er beslist over de aanwerving.

Informatie over het profiel, arbeidsvoorwaarden en procedure krijg je bij onze personeelsdienst op 03 220 66 93 of via vacature@abvv.be. We selecteren op basis van kwaliteiten en competenties.We houden in onze aanpak van deze procedure vanzelfsprekend rekening met de op dat moment geldende voorwaarden inzake social distance en garanderen maximaal de veiligheid van onze kandidaten.