#Coronaproof acties voor betere uitkeringen

28 September 2020, 00:00
Inhoudstype
Agenda
Description

Hogere uitkeringen verdienen de volle aandacht. Zeker van werkgevers en politici. Daarom voeren het ABVV, ACV en ACLVB op maandag 28 september #coronaproof acties in het hele land.

De gezondheidscrisis volgend op de uitbraak van Corona heeft de ongelijkheid vergroot, maar desondanks stellen we vast dat de werkgeversorganisaties nog altijd niet het belang van sociaal overleg hebben ingezien. Zij weigeren namelijk om op tijd een gemeenschappelijk advies uit te brengen over de zogenaamde 'Welvaartsenveloppe'.

Voor de 3 vakbonden is de strijd tegen armoede zeker met de uitdagingen van vandaag, een absolute prioriteit.

Daarvoor leggen we de regeringsonderhandelaars voor om:

 • alle sociale uitkeringen op te trekken tot minstens de armoedegrens;
 • het wettelijk minimumpensioen van € 1.500 netto/maand in te voeren;
 • de bevriezing van de degressiviteit voor werkloosheids- en inschakelingsuitkeringen te handhaven, ook voor artiesten;
 • de herfinanciering en het federale karakter van de sociale zekerheid te garanderen;
 • de herfinanciering van de openbare diensten en de gezondheidszorg te garanderen.

Daarom organiseert het gemeenschappelijk vakbondsfront op 28 september in het hele land acties en dit in strikte overeenstemming met de geldende gezondheidsregels.

 

Overzicht

ABVV-Vlaams-Brabant

 

ABVV-West-Vlaanderen

 • Een symbolische/media-actie georganiseerd door de 3 vakbonden. Check hun Facebookpagina voor de actie. 
 • Ontmoeting met federaal Minister van Werk Nathalie Muylle en federaal secretaris Raf De Weerdt.

 

ABVV-Brussel

 • Actie aan het Victor Hortaplein (tussen federale pensioendienst en RSZ-kantoor).

 

ABVV-regio Antwerpen en ABVV Mechelen-Kempen

 • Enerzijds een digitale actie met getuigenissen. Dit wordt verzorgd door ABVV Mechelen-Kempen.
 • Anderzijds zal er binnen de geldende voorzorgsmaatregelen in Antwerpen ook een symbolische actie georganiseerd worden door ABVV-regio Antwerpen. Hou om 5 voor 12 hun sociale media in de gaten

 

ABVV-Limburg

 • Ze organiseren een ‘standstill-actie’ tijdens de ochtendspits op enkele kruispunten in Hasselt en Genk. De kruispunten zijn gekozen o.w.v. veiligheidsaspecten en beperkte snelheid van het verkeer.
 • Algemeen secretaris Miranda Ulens zal aanwezig zijn in Hasselt.

 

ABVV-Oost-Vlaanderen

 • In Gent verzamelen we samen met ACV in het Prinsenhof – bij het standbeeld van de stroppendrager. We overhandigen een lege enveloppe aan het daar gelegen CAW en brengen getuigenissen. 
 • In Sint-Niklaas vormen we samen met het ACV een kring rond het standbeeld van Sinterklaas op de Grote Markt . We willen niet tot december wachten tot de werkgevers de welvaartsenveloppe vrijgeven. We willen afhankelijk zijn van giften, maar eisen onze rechten. 
 • In Aalst organiseren we een fietstocht langs welzijnsinstellingen en armoede-organisaties. We brengen hen goed nieuws over de welvaartsaanpassingen, maar helaas ook slecht nieuws over de houding van de werkgevers. We brengen ondermeer een bezoek aan Mensen voor Mensen, SOS Schulden op School en vzw De Loods.
 • Hou ook hun sociale media in de gaten. 
 • Voor alle acties vragen we inschrijving ifv contact-tracing.