formaat is bv. 032547487 of 0478457585
Lid van het ABVV

Als vakbondsorganisatie en werkloosheidsfonds hecht het ABVV veel belang aan de bescherming van de gegevens die het verwerkt, en in het bijzonder aan de persoonlijke gegevens van zijn leden en andere betrokkenen. De Europese Verordening Gegevensbescherming, die sinds 25/05/2018 de Belgische 'Privacywet' vervangt, geeft personen meer controle over het gebruik van hun gegevens en versterkt hun rechten op dit vlak. Wij hebben deze wijzigingen verwerkt in onze Privacyverklaring.