2011

Agenda uitzendkracht 2012-2013

Agenda van de Uitzendkracht 2012-2013

Deze agenda is een praktisch hulpmiddel vol handige tips over je rechten als uitzendkracht. De papieren versie bestel je via interim@abvv.be.

Verlofmogelijkheden voor jonge ouders

Verlofmogelijkheden voor jonge ouders

Je rechten bij zwangerschap, moederschapsverlof, vaderschapsverlof, borstvoedingspauzes, kraamgeld en kinderbijslag, tijdskrediet, ouderschapsverlof, adoptie- en pleegzorgverlof... In deze brochure vind je de mogelijkheden om een evenwicht te vinden tussen je werk en je privéleven.

Brochure Fight Against Climate Blindness

Fight against climate blindness

De kwaliteit van het milieu, de verdediging van de werknemers en de sociale rechtvaardigheid zijn onlosmakelijk verbonden. De uitdaging voor het ABVV bestaat erin een juist evenwicht te vinden in de bescherming van het leefmilieu en van de sociale rechtvaardigheid. Wij moeten de toekomst verzekeren van alle bewoners van onze planeet, vandaag en morgen.

Flyer Strijden tegen klimaatverandering

Strijden tegen klimaatverandering

Klimaatverandering: een prioriteit voor het ABVV. Lees de voorstellen van het ABVV in deze folder

Brochure ABVV en vakbonden uit het Zuiden samen tegen geweld

ABVV en vakbonden uit het Zuiden samen tegen geweld

De brochure belicht onze strijd voor meer gelijkheid tussen vrouwen en mannen én onze internationale werking. De foto's van vrouwen die zware lasten dragen staan symbool voor de diverse vormen van discriminatie waarvan vrouwen het slachtoffer zijn.

Brochure Socio-economische uitdagingen en ABVV-antwoorden

Socio-economische uitdagingen en ABVV-antwoorden

We evalueren het neoliberale beleid, de aanpak van de crisis, het blinde bezuinigingsbeleid. We formuleren alternatieven die focussen op duurzame groei, solidariteit, meer banen en koopkracht,...

Brochure Het ABC van de OR

Het ABC van de OR | Sociale verkiezingen 2012

Je wil kandidaat zijn om je collega’s werknemers te vertegenwoordigen in de ondernemingsraad (OR), maar vraagt je af waartoe dit overlegorgaan dient?

Brochure Het ABC van de procedure

Het ABC van de procedure | Sociale verkiezingen 2012

Je wil kandidaat zijn bij de sociale verkiezingen, maar vraagt je af hoe de kiesprocedure echt verloopt?

Brochure Het ABC van het CPBW

Het ABC van het CPBW | Sociale verkiezingen 2012

Je wil kandidaat zijn om je collega’s werknemers te vertegenwoordigen in het comité voor preventie en bescherming op het werk (CPBW), maar vraagt je af waartoe dit overlegorgaan dient?

Brochure Tijdskrediet 2011

Arbeid en gezin beter combineren | Tijdskrediet

Je kan je job en privéleven evenwichtig combineren met tijdskrediet, een vierdagenweek, ... Aarzel niet om deze instrumenten te gebruiken! Je hebt er recht op. NIEUW: geïndexeerde bedragen (index mei 2011) - enkel digitaal