Verlof en Deeltijds

Verlofmogelijkheden 2019

Verlofmogelijkheden voor werkende ouders

Deze handige brochure met praktische tips voor ouders informeert je over je rechten bij zwangerschap, moederschapsverlof, vaderschapsverlof en geboorteverlof, borstvoedingspauzes, kraamgeld, kinderbijslag, tijdskrediet, ouderschapsverlof, adoptie- en pleegzorgverlof... 
 

Barometer 2017

Sociaal-economische barometer 2017

De sterktes en verbeterpunten van onze samenleving: werkgelegenheid, verdeling van vermogen en rijkdom, fiscaliteit en belastingen, ongelijkheid, armoede en gelijke kansen, sociale zekerheid en bescherming, arbeidsmarkt,  arbeidsvoorwaarden en statuten, loon, inkomen en koopkracht, mobiliteit, gezondheid, evenwicht werk-privĂ© ... 

Tijdskrediet en thematische verloven 2017

Tijdskrediet en thematische verloven

Tijdskrediet met motief, tijdskrediet eindeloopbaan of landingsbaan, ouderschapsverlof, verlof voor medische bijstand, palliatief verlof. Deze brochure informeert je over de nieuwe regels: voorwaarden, uitkeringen en sociale zekerheidsrechten.

Brochure Deeltijds werken: rechten en valkuilen

Deeltijds werken: rechten en valkuilen

Tips en advies voor wie voltijds werkt en minder wil werken, voor wie werkloos is en deeltijds aan de slag gaat. Waar moet je op letten? Welke mogelijkheden heb je? Wat zijn je rechten als deeltijdse?

Brochure Verlofmogelijkheden voor jonge ouders

Verlofmogelijkheden voor jonge ouders

Je rechten bij zwangerschap, moederschaps-verlof, vaderschapsverlof, borstvoedingspauzes, kraamgeld, kinderbijslag, tijdskrediet, ouderschapsverlof, adoptie- en pleegzorgverlof... aangepast aan de nieuwe bedragen en nieuwe regels voor je pensioenberekening.

Brochure Wegwijs in tijdskrediet 2013

Wegwijs in tijdskrediet

Tijdskrediet met en zonder motief, landingsbanen,... Deze brochure belicht alle mogelijkheden om je loopbaan te onderbreken. Let op! Sinds 2015 gelden nieuwe regels.   

Brochure Flexicurity: terug naar de 42-urenweek

Flexicurity: terug naar de 42-urenweek

In deze brochure tonen we aan dat de flexibiliteit bij ons, t.o.v. andere Europese landen, al groot is, de laatste jaren toeneemt en er geen reden is om onze zwaarbevochten arbeidsreglementering verder te ontmantelen.

Brochure Wegwijs in tijdskrediet

Wegwijs in tijdskrediet

Tijdskrediet met en zonder motief, landingsbanen,... Deze brochure brengt je op de hoogte van alle mogelijkheden om je loopbaan te onderbreken en van de nieuwe regels vanaf september 2012.
 

Verlofmogelijkheden voor jonge ouders

Verlofmogelijkheden voor jonge ouders

Je rechten bij zwangerschap, moederschapsverlof, vaderschapsverlof, borstvoedingspauzes, kraamgeld en kinderbijslag, tijdskrediet, ouderschapsverlof, adoptie- en pleegzorgverlof... In deze brochure vind je de mogelijkheden om een evenwicht te vinden tussen je werk en je privĂ©leven.

Brochure Deeltijds werk

Deeltijds werk | rechten en valkuilen

Wat zijn je rechten als deeltijdse werknemer? Waar moet je op letten als je deeltijds gaat werken? Er bestaan heel wat verschillende systemen, informeer je op voorhand met deze brochure!