Inhoud

Het ABVV-regio Antwerpen zoekt voor zijn boekhouding een:

Boekhouder  (v/m/x)

 

Je verzorgt een volledige en correcte uitvoering van de boekhouding teneinde het financieel beleid van de organisatie te ondersteunen. Je staat in voor de correcte verwerking van de beheersboekhouding, de sociale prestaties, de syndicale boekhouding. Je verstrekt duidelijke en doelgerichte informatie over de verwerking van de financiële gegevens aan belanghebbenden.

 

Jouw taken

Je zorgt mee voor een volledige en correcte uitvoering van de boekhouding. Je zorgt voor de dagelijkse verwerking van de boekhoudkundige stukken volgens de afgesproken procedures. Je zorgt mee voor de controle op rekeningen en balansen.

Je werkt mee aan een kwaliteitsvolle budgettering en rapportering. Je bereidt de budgettering en rapportering van bepaalde werkingen, vzw’s en bepaalde begrotingsposten mee voor. Je maakt deelbegrotingen op en werkt mee aan de geconsolideerde jaarrekening, begroting en budgettaire vergelijking. Je bouwt mee aan de financiële visie van de organisatie.

Je voert tevens administratieve taken uit die verband houden met de opdracht van de dienst. Je volgt diverse adminstratieve taken op die worden opgelegd door Vlaams en Federaal ABVV en/of wetgevende instanties. Je rapporteert aan een direct leidinggevende.

 

Jouw profiel

Diploma en ervaring

Je hebt een professionele bachelor boekhouden / bedrijfsmanagement of een master met bij voorkeur een economische achtergrond.

 

Jouw competenties

 • Je bent klantgericht: je onderkent de behoeften van verschillende klanten (intern en extern) en handelt hier adequaat naar in functie van een optimale dienstverlening. Je onderneemt acties om voor de klant de geschikte oplossing te bieden bij specifieke vragen en problemen.
 • Je werkt samen: je werkt samen met anderen (intern – extern) om de vooropgestelde resultaten en doelen van het ABVV te behalen. 
 • Je handelt met aandacht voor de doelstellingen en de belangen van het ABVV, de dienst en de taak. Je kent de deontologie die eigen is aan de functie en die leef je na. Je respecteert op alle momenten de vertrouwelijkheid van gegevens en informatie.
 • Je werkt betrouwbaar: je handelt vanuit ethische en sociale normen. Je komt je afspraken na, neemt je verantwoordelijkheid op en past de afgesproken procedures toe.
 • Je analyseert een situatie: door een geheel aan informatie op een inzichtelijke en methodische manier samen te brengen. Je benadert een probleem vanuit verschillende invalshoeken. Je legt logische verbanden.
 • Je werkt zorgvuldig: je blijft onder verhoogde druk kwaliteitsvol werk afleveren. Je weet snelheid met diepgang en nauwkeurigheid te combineren. Je toont betrokkenheid bij de kwaliteit van het werk van de dienst en je staat je collega’s hierin bij waar nodig.
 • Je plant en organiseert eigen taken en opdrachten rekening houdend met de impact die ze op anderen hebben. Je hebt een duidelijk beeld van het werkproces waar je deel van uitmaakt. Je past je werkschema aan in geval van gewijzigde planning of omstandigheden. Je toetst de voortgang van je werkproces.
 • Je verbetert je eigen functioneren voortdurend: door nieuwe informatie op te nemen, efficiënt te verwerken en effectief toe te passen. Je vraagt zelf feedback en zet de feedback om in leerpunten.
 • Je neemt initiatief, je onderneemt spontaan en uit eigen beweging acties om problemen op te lossen. Je zet zelfstandig gemaakte afspraken over de eigen taken om in acties.
 • Je formuleert voorstellen tot verbetering.

 

Jouw kennis

 • Je kent de waarden en standpunten van het ABVV.
 • Je hebt een professionele kennis van de boekhoudreglementering. Je kunt de boekhoudkundige dossiers zelfstandig behandelen.
 • Je kent of leert de basis van beheerssystemen en principes die binnen de organisatie worden gebruikt voor het beheer van financiën. Je weet hoe een budget wordt samengesteld in vaste en variabele kosten en hoe een budget wordt opgevolgd.
 • Je hebt kennis van de financiële reglementering voor vzw’s en andere rechtsvormen.
 • Je hebt een goede kennis van de courante informaticatoepassingen en een uitstekende kennis van Excel.
 • Je hebt een goede kennis van het Nederlands (spreken en schrijven).

 

Wij bieden

Een prettige werksfeer, opleiding en bijscholing, een enthousiaste syndicale organisatie die je in je werk ondersteunt.

Het aangeboden contract is van onbepaalde duur voor een voltijdse baan in een 35,5 uren/werkweek.

Het loon past in de barema’s van het ABVV-regio Antwerpen.

Naast loon, vakantiegeld (100%) en eindejaarspremie (100%) genieten medewerkers van een zomerpremie (28% maandloon), maaltijdcheques per gewerkte dag, een groepsverzekering, 100% tussenkomst in de kosten van het woon-werkverkeer met openbaar vervoer (of fietsvergoeding), hospitalisatieverzekering, syndicale premie, ecocheques en een forfaitair bedrag kosten eigen aan de werkgever.

 

Sollicitatieprocedure

Je gemotiveerde sollicitatiebrief en je CV bereiken ons voor 30 januari 2023.

Je stuurt deze per mail aan: vacature@abvv.be of aan

ABVV-regio Antwerpen

Mehdi Koocheki – algemeen secretaris

Ommeganckstraat 35 | 2018 Antwerpen

 

 • Jouw sollicitatiebrief bereikt ons ten laatste vóór 30 januari 2023.
 • Een jury zal de kandidaturen screenen en selecteren voor een eerste fase in de procedure: een solliciatiegesprek (met schriftelijke test). Dit gaat door na de selectie o.b.v. CV en motivatiebrief.
 • Op basis van dit gesprek en de test worden kandidaten geselecteerd voor een screening door  Ascento – Roderveld 3 – 2600 Berchem.
 • Kandidaten met een positief advies vanuit de voorgaande stappen worden uitgenodigd voor een laatste gesprek met de jury en de algemeen secretaris.
 • De aanvangsdatum is bespreekbaar.  

 

Meer informatie over het profiel, arbeidsvoorwaarden en procedure bij Linda Smeyers – 03 220 66 16 of vacature@abvv.be . Bijkomende informatie over werken voor het ABVV-regio Antwerpen en binnen de dienst boekhouding vind je in deze vacaturefiche.

Wij selecteren op basis van kwaliteiten en competenties.