Inhoud

Het Federaal ABVV werft aan: 

Een boekhouder (v/m/x)

 

Belangrijkste taken 

U werkt in teamverband en bent verantwoordelijk voor de volledige boekhoudkundige behandeling van de verschillende entiteiten (boekhouding werkloosheidskas, syndicale boekhouding, sociale uitkeringen, vzw’s, CVBA’s).

Meer bepaald:

 • Je behandelt de inkomende post, met name aankoopfacturen, diverse afrekeningen vanwege de ABVV-afdelingen, onkostennota's van het personeel.
 • Je helpt bij het opstellen en opvolgen van begrotingen.
 • Je bent belast met de toewijzing van de rekeningen en de boekhoudkundige verwerking ervan.
 • Je volgt de facturen op en zorgt ervoor dat ze worden goedgekeurd, in de boekhouding opgenomen worden, en op tijd betaald worden.
 • Betaalcyclus (toezicht op de goedkeuringsketen + voorbereiding + opvolging van de betalingen in de banktoepassing).
 • Je stelt debetnota's op (opstellen van interne en externe herfacturering).
 • Registreren van salarissen, provisies, diverse boekhoudkundige verwerkingen (in samenwerking met de Personeelsdienst en het sociaal secretariaat).
 • Opvolging van de vaste activa en afschrijvingen.
 • Beheer van de schatkist.
 • Ad-hoc-taken ter ondersteuning van het diensthoofd.
 • Jaarlijkse afsluiting (resultatenrekening, balansrekeningen, inventaris en reporting).
 • Analyse van de jaarrekeningen.
 • Voorbereiding en follow-up van interne en externe audits (revisoren, RVA-controleurs en externe audit).

 

Profiel

 • Je hebt minstens een bachelor diploma in boekhouding-fiscaliteit  of gelijkwaardig door ervaring.
 • Je hebt een paar jaar nuttige ervaring in boekhouding.
 • Goede kennis van Excel is noodzakelijk.
 • Kennis van Easi/Adfinity, Isabel, de vakbondsomgeving, belastingen (vzw, CVBA) is een pluspunt.
 • Je kunt vlot communiceren in het Nederlands en hebt een goede kennis van het Frans.
 • Je beschikt over goede organisatorische vaardigheden, bent in staat prioriteiten te stellen en meerdere taken en projecten tegelijk te beheren.
 • Je respecteert afspraken, bent resultaatgericht en kunt ook routinematige administratieve taken correct beheren.
 • Je kunt onder druk werken en deadlines halen.
 • Je hebt belangstelling voor sociale kwesties in het algemeen.

 

Wij bieden

 • Een voltijds contract van onbepaalde duur.
 • Een aantrekkelijk salaris en goede arbeidsvoorwaarden, met doorgroeimogelijkheden.

 

Heb je interesse? Stuur dan je kandidatuur en je sollicitatiebrief met CV naar Stuur je kandidatuur (vergezeld van een motivatiebrief en portfolio) vóór uiterlijk 28 februari 2022 naar aanwervingen@abvv.be

 

Uw kwaliteiten zijn belangrijker dan uw geslacht, leeftijd, handicap of origine