Pensioen: bereken je verlies

De regering-Michel en met name pensioenminister Bacquelaine zorgt er opnieuw voor dat je minder pensioen krijgt. De gelijkgestelde periodes worden afgebouwd. Dit is een nieuwe blinde besparingsmaatregel waar wij niet mee akkoord gaan. Samen met de andere vakbonden lanceerden we deze handige berekeningstool.

  • Wat is een gelijkgestelde periode?

Bijna alle dagen die je niet werkt (door ziekte, onvrijwillige werkloosheid, brugpensioen, tijdkrediet) worden voor de berekening van je pensioen gelijkgesteld met gewerkte dagen. Deze gelijkstelling beschermt tegen armoede op het ogenblik dat je met pensioen gaat.

  • Wat zijn de regering-Michel en de pensioenminister van plan?

Aanvankelijk wilden ze alle periodes van werkloosheid en brugpensioen minder laten meetellen voor je pensioen. Dankzij onze druk en acties zijn ze hier gedeeltelijk op teruggekomen. De gelijkstelling voor werkzoekenden met een inschakelingsuitkering, deeltijdse werknemers met behoud van rechten, periodes van tijdelijke werkloosheid, werkloosheid korter dan een jaar en alle uitzonderingsregimes brugpensioen konden we behouden.

Maar het blijft bitter. Ze willen nu een lagere pensioenberekening voor de tweede periodes  werkloosheid (dit is de periode die volgt op de eerste 12 maanden werkloosheid; ze duurt 2 maanden, verlengd met 2 maanden per jaar beroepsverleden, met een maximumduur van 36 maanden) of voor de periodes van 'algemeen' brugpensioen (via collectieve arbeidsovereenkomst 17). Ze willen die periodes vanaf dit jaar slechts aan een minimum meetellen. Ze hanteren dan een fictief minimumloon voor de berekening van je pensioen. 
De regering-Michel straft je dan met een lager pensioen als je laatste brutojaarloon hoger was dan 23.374,55 euro.

  • Wat zijn de gevolgen?

Voor iemand met een maandelijks brutoloon van 3200 euro die op 60-jarige leeftijd in het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (brugpensioen-SWT) moet stappen, is dit 106 euro pensioen minder per maand! En onze wettelijke pensioenen zijn al bij de laagste van Europa.

(*) Niet van toepassing bij SWT zwaar beroep of onderneming erkend in moeilijkheden of herstructurering