Pensioen: bereken de afkoop van studiejaren

Is het interessant om mijn studiejaren af te kopen?

Wat betekent dit voor mijn pensioen?

Je kan bepaalde studiejaren 'afkopen' en in rekening laten brengen bij je pensioenberekening. Die studiejaren tellen dan mee voor je pensioenbedrag. Hier zijn wel enkele voorwaarde aan verbonden en je moet een ‘regularisatiebijdrage’ betalen die toeneemt naarmate je de pensioenleeftijd nadert.

Maar er zit een addertje onder het gras! Door je studiejaren af te kopen kan je in een hogere belastingschijf vallen en je extra pensioen wordt dan volledig of gedeeltelijk fiscaal afgeroomd.

Hieronder kan je berekenen wat het afkopen jou zal kosten, wat het jou zal opbrengen, wat er met je pensioenbedrag zal gebeuren, en na hoeveel tijd je de ‘investering’ terugverdiend hebt.

Let op

Deze tool is enkel op jou van toepassing als je werknemer in de privé-sector of contractueel bij de overheid bent. Deze tool geeft een indicatie van de kostprijs en de opbrengst. Indien je een aanvullend pensioen opbouwt, ga je best na of het afkopen van studiejaren en dus een hoger wettelijk pensioen daar een impact op heeft.

Deze berekening is beperkt tot de gegevens die je hier kan invullen. De bedoeling is je een idee te geven of het afkopen voor jou interessant is. Het ABVV kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor eventuele fouten, noch voor eventuele verschillen met een andere  berekening.

Kost

 De jaren die kunt afkopen zijn: Meer info
 Als je nog nooit eerder studiejaren afkocht kun je dat in twee keer opsplitsen. Hou er wel rekening mee dat na 30/11/2020 de kostprijs toeneemt naarmate je ouder wordt.

De kostprijs is fiscaal aftrekbaar Om de netto kostprijs te berekenen, moeten we je marginale aanslagvoet kennen. Die vind je op je belastingsbrief.

Opbrengst

Door het afkopen van jouw studiejaren zal je bruto pensioenbedrag toenemen met
per jaar of
per maand

Om te weten of je bruto-opbrengst wegbelast wordt, gaan we nu je jaarlijkse personenbelasting simuleren op basis van je gekende pensioenbedrag.

Impact op je pensioenbedrag bruto/netto

Op mypension.be vind je een raming van je toekomstig pensioenbedrag.

Vul hier dat pensioenbedrag in. Let op! Vul het maandelijks brutobedrag in (klik hiervoor rechts onder het netto-bedrag in mypension.be )
Dit brengt het op jaarbasis op (inclusief vakantiegeld)
Raming van de jaarlijkse personenbelasting