België daalt op ranking werknemersbescherming

donderdag, 20 Juni 2019
Nieuws

Op 19 juni bracht het Internationaal Vakverbond zijn veelbesproken ‘Global Rights Index’ uit. Dit rapport onthult een verontrustende situatie voor werknemers wereldwijd. Meer en vaker worden werknemersrechten met de voeten getreden. Ook in ons land.

Het Internationaal Vakverbond (International Trade Union Confederation ITUC) vertegenwoordigt 207 miljoen werknemers in 163 landen en gebieden. Hun jaarlijkse index kijkt naar 145 landen om te zien hoe goed of slecht ze werknemersrechten beschermen. Men keek ook naar de situatie in ons land.

België daalt in de ranking. We behoren tot de groep landen waar het alsmaar minder wordt qua bescherming. Ons land wordt gecategoriseerd bij de groep met “herhaaldelijke schendingen van werknemersrechten”. Niet iets om trots op te zijn.

Europa

De nieuwe index is vernietigend over hoe het er vandaag aan toe gaat in de wereld. Algemeen-secretaris ITUC Sharan Burrow : “Regeringen over de hele wereld proberen verontwaardigde burgers en werknemers de mond te snoeren door de vrijheid van meningsuiting en vereniging te beperken".

Ze benadrukt dat het aantal landen dat werknemers uitsluit van het recht om een vakbond op te richten (of zich bij een vakbond aan te sluiten) toenam van 92 in 2018 tot 107 in 2019. Verontrustende cijfers.

Ook binnen Europa moeten we ons zorgen maken. In Turkije en Italië werden vakbondsleiders en –leden vermoord. In heel wat landen, zoals Nederland of Spanje, wordt geen rekening gehouden met collectieve onderhandelingen. In Frankrijk worden vakbondsleden opgepakt (bijv. tijdens een flyeractie). En ook België baart hen zorgen. Lees hier waarom.

Democratie in gevaar

Maar de ergste overtreders blijven landen zoals Saoedi-Arabië, Turkije of Colombia. In deze 10 landen werden vakbondsmensen vermoord: Bangladesh, Brazilië, Colombia, Guatemala Honduras, Italië, Pakistan, de Filippijnen, Turkije en Zimbabwe.

De index concludeert dat onze democratie in een crisis verkeert. Regeringen wereldwijd trachten de (vaak terechte) verontwaardiging de mond te snoeren door middel van repressie. Hierdoor maken we een systematische ontmanteling mee van onze democratische rechtsprincipes op de werkvloer én in de samenleving. Gewelddadige repressie van stakingen of manifestaties brengen de vrede en stabiliteit in gevaar.

Oplossing?

De globalisering en het neoliberalisme maakt dat het basisprincipe van de Internationale Arbeidsorganisatie in het gedrang komt: sociale rechtvaardigheid. Het Internationaal Vakverbond houdt dan ook een noodzakelijk pleidooi voor een nieuw ‘sociaal contract’. Sociale dialoog, respect voor syndicale vrijheden en werknemersrechten is essentieel voor het bevorderen, handhaven en veralgemenen van waardig werk én cruciaal om vrede en welvaart in de 21ste eeuw te kunnen garanderen.