Bedrijf in moeilijkheden? Ook onderaannemers informeren!

woensdag, 18 December 2019
Nieuws

Na 3 jaar onderhandelen zetten we een nieuwe belangrijke stap naar een betere procedure wanneer bedrijven in moeilijkheden willen herstructureren. Sectoren en bedrijven moeten werk maken van afspraken zodat moederbedrijven hun onderaannemers snel en accuraat informeren.

Maar al te vaak moeten werknemers via de pers vernemen dat hun bedrijf in de problemen zit en dat hun job op de helling staat. Dat is vooral zo bij bedrijven die als onderaannemer opdrachten uitvoeren voor een moederbedrijf. Denk maar aan de recente voorbeelden van ABN Amro Bank te Berchem (november 2019) en UPS - United Parcel Service Belgium (oktober 2019).

Met dit in het achterhoofd hebben we drie jaar geleden het sociaal overleg aangevat rond de aanpassingen aan de wet-Renault, de wet die de procedure bepaalt bij herstructureringen. Dit overleg maakte deel uit van het interprofessioneel akkoord 2017 – 2018.

Deze week hebben we dit overleg kunnen afronden. Het is uitgemond in een reeks aanbevelingen naar sectoren en bedrijven en herinnert werkgevers aan hun verplichtingen. Aan sectoren en bedrijven wordt gevraagd dit akkoord verder uit te werken. En de belangrijkste nieuwigheid is net de informatie aan de onderaannemers.

Snel informeren

Voor het eerst zullen de werknemers van onderaannemers snel kunnen ingelicht worden over de mogelijke negatieve effecten van een herstructurering bij het hoofdbedrijf op hun loon- en arbeidsvoorwaarden.

Het akkoord voorziet dat het hoofdbedrijf dat wenst te herstructureren, onmiddellijk contact opneemt met haar medecontractanten met wie de contractuele verplichtingen zullen wijzigen. De directie van de onderaannemers zelf dienen vervolgens in sociaal overleg te gaan met hun eigen werknemers.

Dit is een merkelijke vooruitgang: tot nu toe dienden ze vaak maandenlang in een ondraaglijke onzekerheid verder te werken en op persberichten te vertrouwen. Sociaal overleg was zo goed als onmogelijk.

Eerste stap

Het ABVV heeft hier lang voor geijverd. Maar het blijft een eerste stap. Het ABVV zal blijven strijden voor een gelijkwaardig sociaal plan voor alle werknemers.

De werknemers van de onderaannemers hebben jarenlang de winsten van het hoofdbedrijf mee gerealiseerd. Waarom zouden zij dan in moeilijkere tijden in de kou moeten blijven staan?

Daarom zullen we de toepassing van dit akkoord snel evalueren. Mocht blijken dat erop het terrein weinig vooruitgang komt dan zullen we een grondige bijsturing eisen.

Verplichtingen werkgevers

Het akkoord herinnert en onderstreept dat werkgevers

  • verplicht zijn de personeelsafgevaardigden regelmatig op de hoogte te brengen van de recente en waarschijnlijke evolutie van de activiteiten van de onderneming of de vestiging en van haar economische situatie met als doel tijdig te kunnen anticiperen en erger te voorkomen.

  • tijdig in dialoog moeten gaan met de personeelsafgevaardigden met als doel een sociaal plan af te sluiten.

Er zijn helaas nog te veel ondernemingen waar er amper overleg is waardoor er drastisch wordt ontslagen. Werknemersvragen moeten beantwoord worden en wanneer alternatieven voor de ontslagen verworpen worden, moet gemotiveerd waarom.

Werkgevers moeten zich constructief opstellen naar onze afgevaardigden en goede akkoorden afsluiten.