Attest nodig als je niet kan telewerken

maandag, 02 November 2020
Nieuws

Om het coronavirus te kunnen verslaan, heeft de overheid een aantal nieuwe maatregelen genomen. Eén van die maatregelen betreft het telewerken. Tot nog toe werd aan bedrijven gevraagd om zoveel als mogelijk telewerken in te voeren. Dat krijgt nu dus een verplichtend karakter.

Uit het ministerieel besluit - dat gisteren verscheen - blijkt dat er uitzonderingen op die regel zijn. Heel concreet betekent dit dat wanneer een werknemer echt nodig is op de werkvloer, hij of zij een attest van de werkgever moet krijgen dat deze noodzaak ook aantoont.

Letterlijk staat er dat telewerk verplicht wordt ‘tenzij die [verplichting] onmogelijk is omwille van de aard van de functie of de continuïteit van de bedrijfsvoering, de activiteiten of de dienstverlening'.

Attest

Ben je een werknemer in een bedrijf, instelling of onderneming die tot de essentiële sectoren behoort, of is jouw aanwezigheid op de werkvloer echt vereist, dan moet jouw werkgever jou een document overmaken waarin wordt uitgelegd waarom je niet kan telewerken. Dat attest heb je best altijd bij de hand wanneer je de weg opgaat.

De overheid kondigde immers ook aan dat controles worden opgevoerd en de inspecties strenger zullen zijn. Die controles kunnen ook op de werkvloer gebeuren.

Heb je vragen of ondervind je problemen met jouw werkgever, aarzel dan niet om contact op te nemen met het ABVV. In de eerste plaats met de syndicale delegatie in het bedrijf en als er geen syndicaal afgevaardigden zijn, contacteer dan jouw vakbondscentrale.