Actiedag voor een wet tegen sociale dumping

18 Maart 2019, 00:00
Inhoudstype
Agenda
Description

Voor het derde jaar op rij organiseert het ABVV op 18 maart een nationale actiedag tegen sociale dumping. Dit jaar eist het ABVV, samen met zijn delegees die dagelijks geconfronteerd worden met de harde realiteit, de goedkeuring van een wet tegen sociale dumping. Maandag 18 maart confronteren we de verschillende politieke instellingen.  

Waarom?

Door te profiteren van gaten in de Belgische en Europese wetgeving worden werknemers volstrekt wettelijk uitgebuit. België staat op nummer 3 van de Europese landen waar het meeste gedetacheerden werken. Na een heikele tocht van duizenden kilometers worden deze werknemers in ons land uitgebuit aan hongerlonen, in mensonwaardige arbeidsomstandigheden, zonder recht op sociale zekerheid.

De buitenlandse werknemers worden misbruikt, maar ook voor de Belgische werknemers zijn de negatieve gevolgen enorm. De oneerlijke concurrentie kost jobs of opdrachten waardoor mensen op economische werkloosheid komen te staan en zet de toon voor een moordend tempo, voortdurende flexibilisering en een verhoogd risico op ongevallen.

De enige winnaars in dit verhaal? De kwaadwillige bazen die de werknemers uitbuiten.

Wet tegen sociale dumping?

In deze wet moeten maatregelen staan:

 • voor een betere omkadering en meer transparantie bij onderaanneming;
 • voor een verplichte ociële registratie op werven,
 • ongeacht hun omvang;
 • tegen 'postbusbedrijven';
 • tegen frauduleuze economische constructies;
 • tegen schijnzelfstandigen;
 • met daadwerkelijke sancties.

Wat?

We starten ons traject van ‘sociale lobbying’ met een symbolische passage aan de Wetstraat 16 (vanaf 10 uur). Een beperkte delegatie wordt nadien ontvangen op het kabinet van de minister van Werk Kris Peeters (10.30 uur) om de principes van de wet tegen sociale dumping uiteen te zetten en om de nadruk te leggen op de realiteit waarmee veel werknemers geconfronteerd worden. Om 14 uur is er een gedachte-uitwisseling met de politieke partijen in het Federaal Parlement en een honderdtal delegees en vakbondsverantwoordelijken. We sluiten af met een symbolische actie voor de Europese Commissie om 16.30 uur.

Praktische info

 • Maandag 18 maart vanaf 10 uur
 • Verloop van de dag
  • 10 uur: doortocht Wetstraat
  • 10.30 uur: ontmoeting kabinet Minister van Werk Peeters
  • 14 uur: gedachte-uitwisseling Federaal Parlement (congreszaal)
  • 16.30 uur: symbolische actie Europese Commissie (Schumanplein)

In aanwezigheid van de voorzitter van het ABVV, Robert Vertenueil, algemeen secretaris Raf De Weerdt en van delegees en vertegenwoordigers van fraudegevoelige sectoren (bouw, schoonmaak, bewaking, transport, callcenters, metaalindustrie…).

Links en downloads