ABVV-delegees: onze strijdende superhelden voor waardig werk

woensdag, 07 Oktober 2020
Nieuws

Op deze werelddag voor waardig werk is het belangrijk om stil te staan bij het geleverde werk van onze ABVV-delegees. Ook zij willen #samenvooruit voor waardig werk, sociale bescherming en een degelijk inkomen.

Voor de dertiende keer is het de Werelddag voor Waardig Werk. Op deze dag komen alle werknemers en vakbonden in de wereld op voor waardig werk en sociale bescherming.

Waardig werk verschaft een eerlijk inkomen en garandeert de veiligheid op de werkplaats. Voor de Internationale Arbeidsorganisatie is dit een van hun belangrijkste topics. Het is hun definitie die wereldwijd wordt gebruikt

Bij het Internationaal Vakverbond (IVV) staat deze keer de coronacrisis centraal, 'A New Social Contract for Recovery and Resilience'.

Ook hier bij ons is dit een thema, zeker met het oog op de sociale verkiezingen, dat bovenaan de syndicale agenda staat. Onze ABVV-delegees zijn onze superhelden die strijden voor waardig werk. Ze komen toch een aantal vijanden op hun pad.

  • Flexibiliteitsmonster

In ons land gaat de flexibiliteit al heel ver. En toch zouden werknemers zich nog meer in bochten moeten wringen. Zelfs ten koste van hun privéleven en gezondheid. Maar het ABVV en zijn delegees bewaken de grenzen van de flexibiliteit. Samen gaan we voor sterke statuten, stevige contracten en haalbare werkuren. 

  • Bescherming in tijden van corona

De coronacrisis bracht de ongelijkheid tussen werknemers aan het licht met betrekking tot de bescherming van hun fysieke, psychosociale en mentale gezondheid. Het is belangrijk dat de bescherming van onze werknemers prioritair op de agenda staat. Het ABVV en haar delegees doen er alles aan om het welzijn op het werk te verbeteren.

De coronacrisis heeft aangetoond dat de bescherming en veiligheid op het werk absolute voorrang moet genieten. Dat vergt onderhandelde preventieplannen, voldoende collectieve en individuele beschermingsmiddelen, meer inspecties (minstens een verdubbeling).

  • Wat met onze minimumlonen?

Een verhoging van het wettelijk minimumloon is sociaal en economisch absoluut noodzakelijk. Een wettelijk minimumloon van 14 euro per uur zal heel wat mensen meer zekerheid bieden. De #Fightfor14-campagne is dan ook onze leidraad. Check onze brochure, waar we ingaan op technische aspecten. Het is tijd voor respect voor zij die zich dagelijks de naad uit de broek werken voor een zeer karig loon. Zeker in deze coronatijden.