8 eisen voor meer gelijkheid v/m

maandag, 01 Maart 2021
Nieuws

8 maart is Internationale Vrouwendag. Wij formuleren acht eisen voor meer gelijkheid v/m.

1. Opwaardering essentiële beroepen

Wanneer vrouwen stoppen met werken, stopt de wereld (met draaien). Vrouwen stonden tijdens de coronacrisis in de frontlinie. Ze bleven aan de slag, niet zelden met gevaar voor de eigen gezondheid en die van hun naasten, in de essentiële sectoren zoals de zorg, schoonmaak, voeding, enzovoort.

Een opwaardering van deze essentiële werknemers betekent betere lonen, betere werkomstandigheden, haalbare loopbanen en een erkenning van COVID-19 als beroepsziekte.

2. Stop geweld op vrouwen

De coronacrisis heeft het geweld op vrouwen doen toenemen. Lockdown of niet, meisjes en vrouwen worden vaak geconfronteerd met seksueel en fysiek geweld, stalking, seksisme en seksueel grensoverschrijdend gedrag. Ook online. Ook op de werkvloer.

Discriminatie van en geweld tegen vrouwen moet bestreden worden. Het Verdrag van Istanbul (2011) is een mensenrechtenverdrag van de Raad van Europa tegen geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld. Ons land heeft zich hiertoe verbonden, maar België respecteert dit nog altijd niet. Hetzelfde geldt voor conventie 190 van de Internationale Arbeidsorganisatie.

3. Haal abortus uit de strafwet

Wij eisen de volledige toegang tot gezondheidszorg voor alle vrouwen en de versoepeling van de abortuswet. Abortus moet nu eindelijk uit het strafwetboek geschrapt worden, de termijn moet naar 18 weken en de verplichte wachtperiode van 6 dagen moet op de schop. Helaas wordt vandaag abortus, en bij uitbreiding een vrouwenlichaam, door politieke partijen als pasmunt gebruikt.

4. Voor een evenwicht tussen werk en privé

De combinatie telewerk-kinderzorg-huishouden brengt voor veel vrouwen nog extra werklast en bijhorende stress met zich mee.

Maak werk van een betere verdeling van huishoudelijke taken door komaf te maken met stereotiepe genderpatronen. Een verplichting en verdere uitbreiding van het geboorteverlof en hogere uitkeringen en volledige gelijkstelling bij ouderschapsverlof, thematische verloven, tijdskrediet, moederschapsrust en een kwaliteitsvolle kinderopvang … dragen hiertoe bij.

5. Voor een minimumloon van €14 per uur of €2.300 per maand

De werknemers in de essentiële sectoren moesten aan het werk blijven, omdat ze – wanneer de rest van de economie stilvalt – cruciaal zijn om de samenleving draaiende te houden. De werknemers zijn er vaak onderbetaald en werken in moeilijke omstandigheden.

Na het applaus mag de loonsverhoging volgen, want veel van deze essentiële sectoren komen nog niet aan €14 bruto per uur of €2.300 bruto per maand, hetgeen je in ons land nodig hebt om enigszins waardig te leven.

6. Maak komaf met onvrijwillig deeltijds werk

Bijna de helft van de vrouwen werkt (onvrijwillig) deeltijds, waardoor hun inkomen dicht tegen of zelfs onder de armoedegrens ligt. Cao 35, die stelt dat deeltijdse werknemers voorrang krijgen wanneer een voltijdse job vrijkomt, wordt onvoldoende gerespecteerd.

Deeltijds werk leidt tot armoede! Wij eisen een collectieve arbeidsduurvermindering voor iedereen, over alle sectoren heen, met behoud van loon, en bijkomende aanwervingen. De realisatie van onze eis kan ongelijkheid op vlak van werkregime, loon en evenwicht tussen werk en privéleven, voor een groot deel oplossen.

7. Gelijk loon v/m

Vrouwen verdienen 23,1% minder dan mannen. Ondanks de loonkloofwet van 2012 is er nog niet veel veranderd. De oorzaken zijn (onvrijwillig) deeltijds werk door vrouwen, glazen plafond, tekort aan opvang voor kinderen en oudere of zieke familieleden, seksisme en klassieke rolpatronen van vrouwen en mannen in de werk- en de privésfeer…

De loonkloofwet moet beter omkaderd worden met een haalbaar actieplan. Meer controle en sancties zetten werkgevers aan om inspanningen te doen. Werk aan de oorzaken door meer en betaalbare opvang, door STEM-richtingen (Science, Technology, Engineering & Mathematics) aantrekkelijker te maken voor meisjes en zorgberoepen aantrekkelijker voor mannen.

8. Loonkloof dichten = pensioenkloof dichten

Lagere lonen leiden tot lagere pensioenen. Het armoederisico bij ouderen ligt het hoogst bij vrouwen. We willen een minimumpensioen van €1.500. Dit werd al voor een groot deel realiteit, maar voor veel vrouwen blijft het onbereikbaar omdat zij niet aan een volledige loopbaan van 45 jaar geraken.

De oplossing?

  • meer gelijkstellingen voor periodes van inactiviteit voor de berekening van het pensioen
  • hogere uitkeringen bij moederschapsrust en ouderschapsverlof.
  • pensioenleeftijd terug naar 65