25 maart – Dag voor Gelijk Loon v/m

woensdag, 24 Maart 2021
Nieuws

Loonkloof v/m van 23,1% legt groeiende precarisering aan de onderkant van de arbeidsmarkt bloot

Al sinds 2005 voeren wij campagne voor gelijk loon voor vrouwen en mannen. En toch constateren we in 2021 nog steeds een loonkloof van 23,1% op jaarbasis. *

De symbolische datum van 25 maart is dus de Dag voor Gelijk Loon v/m omdat vrouwen 23,1% of omgerekend 2 maanden en 25 dagen langer moeten werken om evenveel te verdienen als wat mannen al in 2020 verdienden.

Een groot deel van de loonkloof is te wijten aan het feit dat vrouwen (43,5%) veel vaker deeltijds werken dan mannen (11%) en oververtegenwoordigd zijn in lager betaalde sectoren. Er ontstaat een groeiende precarisering van jobs aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Binnen deze groep zijn vrouwen nog kwetsbaarder dan mannen, vanwege de onzekere banen in de distributie, of de schoonmaak, … met moeilijke uurroosters die niet te combineren zijn met ander werk en weinig perspectieven.

 

Enkele loonkloofcijfers:

 

Privésector:

 • Bedienden: 33,3%
 • Arbeiders: 43%

Openbare sector:

 • Vastbenoemde ambtenaren: 10,3%
 • Contractuele ambtenaren: 17,5%
 • Bedienden: 18,1%
 • Arbeiders: 36,4%

 

Meer extralegale voordelen voor mannen

62,4% van de mannen en 54,9% van de vrouwen krijgen een terugbetaling voor hun woon-werkverkeer. Mannen ontvingen gemiddeld 503,48 euro, vrouwen 429,14 euro, t.t.z. 14,8% minder.

Meer mannen (12%) dan vrouwen (9%) krijgen een aanvullend pensioen, maar

voor mannen werd gemiddeld 783,32 euro bijgedragen, voor vrouwen slechts 530,39 euro, m.a.w. 32,3% minder.

 

De redenen voor de loonkloof v/m blijven onveranderd:

 • de studie- en beroepskeuze,
 • de horizontale en verticale segregatie,
 • het deeltijds werk,
 • het onevenwicht werk-privé en de hardnekkige stereotypen en rolpatronen,
 • de inefficiënte loonkloofwet van 2012.

 

Hoe kunnen we de hardnekkige loonkloof v/m dichten?

Wij vragen

 • Meer aandacht voor de genderdimensie in het onderwijs : stereotiepvrije schoolboeken en lessen, meer meisjes toeleiden naar STEM-richtingen en jongens naar zorg en onderwijs.
 • Een hogere participatie van vrouwen op de arbeidsmarkt.
 • Een uitbreiding van sociale opvang- en zorgstructuren.
 • Verplicht het geboorteverlof dat nu uitgebreid wordt tot 20 dagen.
 • Stimuleer voltijdse tewerkstelling bij vrouwen.
 • Maak werk van werkbaar werk en herverdeling van de arbeidstijd. Een algemene arbeidsduurvermindering met behoud van loon en compenserende aanwervingen voor alle sectoren en alle werknemerscategorieën.
 • Verhoog de quota in de directiecomités van de overheidsbedrijven en beursgenoteerde bedrijven.
 • Hervorm de loonkloofwet van 22 april 2012 voor meer efficiëntie, meer controle en effectieve sancties. En pas die ook toe op de openbare sector.
 • Pas het voorstel van Europese richtlijn tot meer transparantie in de lonen aan zodat de instrumenten bruikbaar zijn en het taboe over lonen verdwijnt.
 • Ga voor gelijk loon voor gelijkwaardig werk, binnen en over de sectoren heen.
 • Verhoog het minimumloon naar 14 euro per uur of 2.300 euro per maand.
 • Voer een rechtvaardige fiscaliteit in, een versterking van de openbare diensten en de sociale zekerheid en een waardig pensioen voor iedereen. 1.500 euro netto per maand is een minimum, ook voor vrouwen met onvolledige loopbanen.
 • Laten we eindelijk werk maken van de individualisering van de sociale rechten en schaf het statuut van samenwonende af.

 

Dit jaar moet de werkgever het tweejaarlijks analyseverslag van de bezoldigingsstructuur voorleggen aan de OR of SA. Laat deze kans niet voorbijgaan om de echte analyse te doen en de loonkloof in vraag te stellen. Vraag hierbij hulp aan je centrale.

 

 

*Bron: Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen: De loonkloof tussen vrouwen en mannen in België – rapport 2021 (cijfers 2018)