Terug

Actu Word ABVV-kandidaat

Word ABVV-kandidaat

Vakbond ABVV | Word ABVV-kandidaat

Goesting om je in te zetten voor je collega’s? Wil je niet louter toekijken, maar je inzetten voor een aangename en menselijke werkvloer? Stel je dan kandidaat bij de sociale verkiezingen!
 

Waarom jij?

Kan je goed luisteren en discussiëren? Heb je zin om je in te zetten voor je collega’s? Zie je het zitten om te onderhandelen? Ga er dan voor en stel je kandidaat!

 

Werknemers vragen dat de onderneming waar ze werken, aandacht besteedt aan welzijn op het werk, dat de werkgever lonen en arbeidstijden respecteert, rekening houdt met kinderopvang, de voorwaarden voor moederschaps- en ouderschapsverlof eerbiedigt… Zijn die zaken ook voor jou belangrijk? Aarzel dan niet en stel je kandidaat! Word je verkozen, dan kan je een rol spelen in het comité voor preventie en bescherming op het werk (CPBW) en/of in de ondernemingsraad (OR), de overlegorganen in de bedrijven.
 

Waarom voor het ABVV?

Het ABVV heeft meer dan anderhalf miljoen leden en komt op voor alle werknemers, vrouwen en mannen, ongeacht hun afkomst, hun levensbeschouwelijke of godsdienstige overtuiging. Maar racistische, seksistische en extreemrechtse opvattingen en gedragingen horen niet thuis in het ABVV. Zij staan haaks op onze waarden.

 

Het ABVV verdedigt de werknemers en staat ze bij met raad en daad. Wij streven naar een samenleving met meer rechtvaardigheid, meer gelijkheid en meer solidariteit.

 

De kracht van de ‘rode’ vakbond? Onze leden, militanten en delegees. Onze kennis van de werkvloer, onze onderhandelings­capaciteit, onze wil om oplossingen te zoeken en onze bereid­heid om actie te voeren als er geen andere keuze overblijft. Voor ons staan de belangen van de werknemers altijd voorop.

 

Werken aan een betere toekomst voor jongeren, ijveren voor werk met respect voor gelijkheid tussen man/vrouw, streven naar een groene economie… Ook dat zijn prioritaire punten voor het ABVV.

 

Je staat er niet alleen voor!

Zelfs als er voor de eerste keer sociale verkiezingen worden gehouden in je bedrijf en je van nul moet beginnen, is het mogelijk je kandidaat te stellen. Sterker nog, dan is het echt heel erg nodig. Uiteraard krijg je een aantal verantwoordelijkheden, maar je staat er nooit alleen voor.

 

Als afgevaardigde maak je deel uit van een ploeg waarbij de ‘anciens’ de nieuwelingen bijstaan. Soms is die ploeg klein of bestaat ze alleen uit nieuwelingen. Het kan ook zijn dat je de enige kandidaat bent voor het ABVV. Weet dat je er nooit alleen voor staat. Je kan altijd bij je vakbond terecht.

 

De vakcentrale waartoe je behoort, kent het reilen en zeilen in jouw sector als geen ander. Zij kunnen snel en efficiënt alle informatie doorgeven die je nodig hebt. Bij hen kom je ook in contact met delegees uit andere bedrijven zodat ervaringen gedeeld worden en je van elkaar kan leren. Uiteraard is er ook nog onze syndicale vormingsdienst waar je de kneepjes van het vak leert, of het nu gaat over de werking van het CPBW, sociale wetgeving of onderhandelingstechnieken. Onze vormingsmedewerkers staan je bij met goede raad. Je ziet het: het ABVV laat geen middelen onbenut om zijn kandidaten en delegees te steunen.